Ejercicio: Coche robótico: control por teclado

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search

Exemple 2: Robot control·lat amb teclat

En el següent exemple control·larem el robot amb el teclat de l’ordinador. L’esquema del muntatge serà el següent:

Necessitem connectar cada servo a l’alimentació (5V) i a terra (GND). A més, connectarem un al pin 4 i l’altre al pin 7 per on rebran la senyal procedent de la placa, i aquesta del programa.

Una vegada ho tenim, podem començar a programar. Crearem un projecte nou (Fitxer > Nou), agafarem un parell de blocs de motors i seleccionem els pins en els tenim connectats:

Archivo:S4a acelerometro1.png
Mapeado de pines para acelerómetro

Posant un en sentit horari i l’altre en antihorari fem que i els executem fent doble click en ells, el robot s’hauria de moure cap endavant (o cap enrere, depenent de l’ordre de com haguem connectat els motors). Si volem que es mogui quan premem la tecla haurem de fer lo següent:


Ara haurem de fer lo mateix amb les altres tecles (canviant en cada cas la direcció de cada motor). A més afegirem la tecla espai per parar el robot:


Si volem que el robot només es mogui quan premem la tecla corresponent, és a dir, que es quedi parat si no toquem el teclat, podem fer una versió alternativa: