Exercici: La "V"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search

Under construction.png


Exemple realitzat en Snap ! que fa servir funcions com a elements d'una llista i recursivitat per generar un dibuix interessant a partir d'una simple V.


SnapVee.png


La "V"