Exercici: Les 20 preguntes

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search

Under construction.png

La idea d'aquest exercici és implementar alguna variant del joc 20Q

20Q

20Q. Inteligencia Artificial Divertida