Recursos externos

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search

Aquí hem d'afegir blogs, llibres, wikis, etc etc etc


Eines

Programació

Scratch

Snap!

Robòtica

S4A

Snap4Arduino

Disseny en 3D

BeetleBlocks

Tinkercad

SculptGL

Open Data

Snapi!

Aplicacions mòbils

AppInventor

Thunkable

 Guies i manuals

Curs telemàtic Departament Ensenyament D009

Scratch Cards

S4A Scratch for Arduino en LliureX

"Guía para trabajar con S4A (Scratch for Arduino) en clase formada por 10 actividades" (José Pujol Pérez)

Manual de S4A (José Manuel Ruiz Gutierrez)

Modificar el código fuente de S4A (y firmware)

Sensor de ultrasons amb S4A

Braç robòtic meArm controlat amb S4A

Exemples Snap!

Configuració de Bluetooth per S4A i Snap4Arduino

Curriculum Scratch "Creative Computing"

Curriculum Snap! "The Beauty and Joy of Computing"

Luis Llamas -Turoriales Arduino

Materials de suport tecnologies emergents

Practicando con S4A (Susana_Oubina)

Computer Science with Snap!

Blogs i experiències

Jornada de Programació i Robòtica Educatives

Ardutoys

Tecnobloc

Binefa's blog

 Projectes de cursos i altres formacions

Curs telemàtic D009 2012-2013

Curs telemàtic D009 2013-2014

Curs telemàtic D009 2014-2015

Curs telemàtic D009 2015-2016

Formació Diputació Barcelona 1

Formació Diputació Barcelona 2

Formació Diputació Barcelona 3

Formació Diputació Barcelona 4

Formació Diputació Barcelona 5

Projectes BitBot 2016-2017

Projectes BitBot 2017-2018

Projectes BitBot 2018-2019

Comunitats

Llista correu comunitat S4A

Comunidad Programamos

Videos

Recull d'Snap4Arduino

Recull d'S4A

Tutorials en video Scratch i S4A (rom.cat)