Translations:Ejercicio: Pong/38/ca

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search

Quan iniciem la partida haurem de posar aquesta variable a zero. Per això escrivim el següent codi a l'escenari. Hem construït un nou missatge "inicia" que utilitzarem més endavant per fixar la posició inicial de tots els objectes