You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
  <query-continue>
    <allpages gapcontinue="Recursos_formació_Dibatec" />
  </query-continue>
  <query>
    <pages>
      <page pageid="9814" ns="0" title="Recursos externos">
        <revisions>
          <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">
''Aquí hem d'afegir blogs, llibres, wikis, etc etc etc''


== Eines ==

=== Programació ===

[https://scratch.mit.edu/ Scratch]

[http://snap.berkeley.edu/ Snap!]

=== Robòtica ===

[http://s4a.cat/ S4A]

[http://s4a.cat/snap/ Snap4Arduino]

=== Disseny en 3D ===

[http://beetleblocks.com/ BeetleBlocks]

[https://www.tinkercad.com/ Tinkercad]

[http://stephaneginier.com/sculptgl/ SculptGL]

=== Open Data ===

[http://snapi.citilab.eu Snapi!]

=== Aplicacions mòbils ===

[http://www.appinventor.com AppInventor]

[http://thunkable.com Thunkable]

&amp;nbsp;
== Guies i manuals ==

[http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/computacional/b00_introduccio/esquema Curs telemàtic Departament Ensenyament D009]

[http://scratchcatala.com/soft/Scratch-Cards-2-en-català.pdf Scratch Cards]

[http://wikimanuals.edutictac.es/index.php?title=Instal·lació_de_Scratch_for_Arduino_en_LliureX S4A Scratch for Arduino en LliureX]

[https://tecnopujol.wordpress.com/s4a/ &quot;Guía para trabajar con S4A (Scratch for Arduino) en clase formada por 10 actividades&quot; (José Pujol Pérez)]

[https://www.dropbox.com/s/uokuom8myn482k7/S4A%20+%20Arduino.pdf Manual de S4A (José Manuel Ruiz Gutierrez)]

[http://www.tr3sdland.com/2013/01/modificar-el-codigo-de-s4a-y-del-firmware/ Modificar el código fuente de S4A (y firmware)]

[http://www.tr3sdland.com/2013/02/ultrasonidos-s4a-arduino/ Sensor de ultrasons amb S4A]

[http://www.instructables.com/id/meArmJoystick-en/ Braç robòtic meArm controlat amb S4A]

[http://snap.berkeley.edu/SnapExamples.pdf Exemples Snap!]

[https://docs.google.com/document/d/1FiSmQ-f3wEcA3MtlX67GMQiVmWQ-fFYuSLsNPFSfu1A/ Configuració de Bluetooth per S4A i Snap4Arduino]

[http://programamos.es/traduccion-de-la-guia-creative-computing/ Curriculum Scratch &quot;Creative Computing&quot;]

[http://bjc.berkeley.edu/ Curriculum Snap! &quot;The Beauty and Joy of Computing&quot;]

[https://www.luisllamas.es/tutoriales-de-arduino/ Luis Llamas -Turoriales Arduino]

[http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/crea3/index Materials de suport tecnologies emergents]

[https://issuu.com/susanaoubina/docs/practicando_con_s4a___libro_agosto2 Practicando con S4A (Susana_Oubina)]

[http://www.emu-online.de/ComputerScienceWithSnap.pdf Computer Science with Snap!]

== Blogs i experiències ==

[http://blocs.xtec.cat/jornadaprograma/ Jornada de Programació i Robòtica Educatives]

[http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/equipamiento-tecnologico/robotica/1083-ardutoys-programacion-de-proyectos-con-scratch-para-arduino Ardutoys]

[http://www.tecnobloc.com/ Tecnobloc]

[http://binefa.cat/blog/?title=Jordi Binefa's blog]

&amp;nbsp;
== Projectes de cursos i altres formacions ==

[http://scratch.mit.edu/studios/186460/ Curs telemàtic D009 2012-2013]

[http://scratch.mit.edu/studios/320795/ Curs telemàtic D009 2013-2014]

[https://scratch.mit.edu/studios/859804/ Curs telemàtic D009 2014-2015]

[https://scratch.mit.edu/studios/1802870/ Curs telemàtic D009 2015-2016]

[http://scratch.mit.edu/studios/397454/ Formació Diputació Barcelona 1]

[https://scratch.mit.edu/studios/1043094/ Formació Diputació Barcelona 2]

[[Projectes_Dibatec_2015-2016|Formació Diputació Barcelona 3]]

[[Projectes_Dibatec_2016-2017|Formació Diputació Barcelona 4]]

[[Projectes_Dibatec_2017-2018|Formació Diputació Barcelona 5]]

[[Projectes BitBot 2016-2017]]

[[Projectes BitBot 2017-2018]]

[[Projectes BitBot 2018-2019]]

== Comunitats ==

[https://groups.google.com/forum/#!forum/s4a-community Llista correu comunitat S4A]

[https://comunidad.programamos.es/s/d3d0b629-9952-44f8-8bca-0e2428878eea/ Comunidad Programamos]

== Videos ==

[https://www.youtube.com/watch?v=Ltzlzk_zkys&amp;list=PL5OeDsbY1ElLa5FvQoejTFddsVZpp8Nah Recull d'Snap4Arduino]

[https://youtu.be/IzGGv9xkkRs?list=PLN8ZH_-QB0UEt_LU6u23bgMElyCzhBhYA Recull d'S4A]

[http://www.rom.cat/Scratch/ejercicios.php?IntDificultad=3 Tutorials en video Scratch i S4A (rom.cat)]</rev>
        </revisions>
      </page>
      <page pageid="10429" ns="0" title="Recursos formació BitBot">
        <revisions>
          <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">
[[File:BitBot.cat-logo.jpg|border|left|300px|BitBot.cat-logo.jpg]]

Benvingudes i benvinguts!

Aquí hi ha un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs '''BitBot''' al [https://www.citilab.eu/ Citilab], impulsat per la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes.

Està organitzada seguint les cinc sessions formatives presencials que la componen, indicant acivitats a cadascuna d'elles i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles. Podeu consultar també la [[Bitbot|modalitat semi-pesencial]].

Endavant!

&amp;nbsp;

== Recursos&amp;nbsp;- Formació Bitbot.cat ==

{| class=&quot;wikitable&quot;
|-
! colspan=&quot;5&quot; | 
Sessió 1

'''Introducció a la programació per blocs'''

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Activitat'''
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Contingut'''
|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Introducció_a_Scratch|Introducció a Scratch]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Introducció a la programació visual per blocs. Introducció a l’entorn Scratch. 
*Registre a Scratch. 
*Objectes (personatges, vestits) i escenari (fons). 
*Grups de blocs bàsics per començar a programar: Moviment, Aspecte, Control i Esdeveniments. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[El_laberint|Laika al laberint espacial]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Estructures bàsiques de programació: seqüències, condicions simples, iteracions. 
*Creació, modificació i ús de variables. 
*Interacció directa entre objectes. 

|}

{| class=&quot;wikitable&quot;
|-
! colspan=&quot;5&quot; | 
Sessió 2

'''Aprofundiment a la programació per blocs'''

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Activitat&amp;nbsp;'''
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Contingut'''
|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Històries_animades|Històries animades]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Preparació d’històries interactives: guió, personatges i recursos gràfics. 
*Construcció de la història: esdeveniments i estat. 
*Gestió del temps de la història: esperes i missatges. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Vaixell_musical|Vaixell musical]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Estructures de dades, llistes i funcions. 
*Dibuix d'objectes i fons propis a Scratch. 
*Efectes visuals. 
*Sons i notes musicals. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Exemple_clonació_Scratch|Invasió de globus]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Clonació d'un objecte. 
*Interactivitat usant la webcam. 
*Gravació de vídeos. 

|}

{| class=&quot;wikitable&quot;
|-
! colspan=&quot;5&quot; | 
Sessió 3

'''Programació orientada a la robòtica'''

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Activitat'''
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Contingut'''
|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | 
[[Introducció_a_Snap!|Introducció a Snap!]]

[[Introducció_a_Snap!#Funcions_extres|Triangle, quadrat, pentàgon...]]

[[Introducció_a_Snap!#Activitat:_Faig_girar_una_nòria|Nòria]]

| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Introducció a la interfície Snap! 
*Funcions extres respecte Scratch: 
**Creació de blocs propis 
**Llistes de primer ordre 
**Unió d'objectes   

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | 
[[Seguidor_de_línies_virtual_amb_Scratch|Robot seguidor de línies Scratch]]

[[Seguidor_de_línies_virtual|Robot seguidor de línies Snap!]]

| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Sistemes de control d'objectes&amp;nbsp;amb sensors virtuals. 

|}

{| class=&quot;wikitable&quot;
|-
! colspan=&quot;5&quot; | 
Sessió 4

'''Robòtica educativa: del món virtual al món físic'''

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Activitat'''
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Contingut'''
|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Introducció_a_Snap4Arduino|Introducció a Snap4Arduino]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Introducció a la interfície d'Snap4Arduino. 
*Descarrega i insta·lació del programari. 
*Instal·lació del ''firmware''&amp;nbsp;&quot;Standard Firmata&quot; . 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Arduino-Polsador_amb_LED|Llum amb interruptor]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Estructura de la placa Arduino. 
*Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Semàfor_real_i_virtual|Semàfor virtual / Semàfor real]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | 
[[Introducció_a_MicroBlocks|Introducció a MicroBlocks]]

[[Telesketch|Telesketch]]

| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Introducció a l'entorn de programació MicroBlocks 
*Introducció a la placa electrònica educativa micro:bit 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | 
[[Pedra-paper-tisora|Pedra, paper, tisora]]

[[Desactiva_la_bomba|Desactiva la bomba]]

| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Activitats amb la placa electrònica educativa micro:bit 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | 
[[Introducció_a_ED1_i_robot_Fantàstic|Introducció al robot Fantàstic]]

[[Robot_telecinèsic|Robot telecinèsic]]

| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Introducció a la placa electrònica educativa ED1 
*Introducció al robot Fantàstic 
*Motors de corrent continu, servomotors i motors. 
*Sensors de llum. 
*Control de sensors i servos. 

|}

{| class=&quot;wikitable&quot;
|-
! colspan=&quot;5&quot; | 
Sessió 5

'''Aplicacions mòbils i impressió 3D'''

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Activitat'''
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | '''Contingut'''
|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Introducció_a_App_Inventor|Introducció a App Inventor&amp;nbsp;]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[App_per_aprendre_idiomes|App-rendre idiomes]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes. 
*Ús de variables i procediments (blocs propis) 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | 
[[Introducció_a_Beetle_Blocks#Introducció_a_la_impressió_3D|Introducció a la impressió 3D]]

[[Introducció_a_Beetle_Blocks#Cargol_treu_banya..._en_3D|Cargol treu banya]]

| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Impressió 3D en entorns educatius. 
*Entorn de programació per blocs Beetle Blocks. Grup de blocs Formes. 
*Dibuix de peces amb volum usant instruccions per blocs. Posició, orientació, escala. 

|-
| style=&quot;width: 553px;  text-align: center&quot; | [[Projecte_final|Projecte final]]
| style=&quot;width: 553px;  text-align: justify&quot; | 
*Realització d'un projecte d'intervenció en un entorn real 

|}

&amp;nbsp;</rev>
        </revisions>
      </page>
    </pages>
  </query>
</api>