Difference between revisions of "Arduino-Polsador amb LED"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 6: Line 6:
 
En aquesta pràctica farem ús del següent material:
 
En aquesta pràctica farem ús del següent material:
  
{| class="wikitable" style="width: 272px;"
+
{| class="wikitable" style="width: 272px"
 
|-
 
|-
 
| [[File:Nano.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
 
| [[File:Nano.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
| style="width: 163px;" | Placa Arduino Nano
+
| style="width: 163px" | Placa Arduino Nano
 
|-
 
|-
 
| [[File:Arduino nano shield.jpg|100x100px|Arduino nano shield.jpg]]
 
| [[File:Arduino nano shield.jpg|100x100px|Arduino nano shield.jpg]]
| style="width: 163px;" | Placa Shield
+
| style="width: 163px" | Placa Shield
 
|-
 
|-
 
| [[File:RC.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
 
| [[File:RC.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
| style="width: 163px;" | Cables de prototipatge 
+
| style="width: 163px" | Cables de prototipatge 
 
|-
 
|-
 
| [[File:ImagesP2DDIEO0.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
 
| [[File:ImagesP2DDIEO0.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
| style="width: 163px;" | Cable USB
+
| style="width: 163px" | Cable USB
 
|-
 
|-
 
| [[File:P1.JPG|100x85px|P1.JPG]]
 
| [[File:P1.JPG|100x85px|P1.JPG]]
| style="width: 163px;" | Polsador
+
| style="width: 163px" | Polsador
 
|-
 
|-
 
| [[File:P2.JPG|100x85px|P2.JPG]]
 
| [[File:P2.JPG|100x85px|P2.JPG]]
| style="width: 163px;" | LED
+
| style="width: 163px" | LED
 
|}
 
|}
  
Line 41: Line 41:
 
Comencem a treballar amb Snap4Arduino:
 
Comencem a treballar amb Snap4Arduino:
  
1. Obrim el software &nbsp;i connectem la placa des de la categoria <span style="background-color:#40E0D0;">Arduino.</span>
+
1. Obrim el software &nbsp;i connectem la placa des de la categoria <span style="background-color:#40E0D0">Arduino.</span>
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#40E0D0;">[[File:S4.PNG|RTENOTITLE]]</span></p>  
+
<p style="text-align: center"><span style="background-color:#40E0D0">[[File:S4.PNG|RTENOTITLE]]</span></p>  
 
Esperem fins que ens aparegui&nbsp;&nbsp;
 
Esperem fins que ens aparegui&nbsp;&nbsp;
<p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>  
+
<p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>  
 
2. El seguent pas és crear un programa que ens permeti encendre un LED.&nbsp;La placa Arduino per defecte ja en porta incorporat que es localitza al pin número 13, de manera que podem fer una pràctica senzilla d’encendre aquest a través de la següent línia de codi;&nbsp;
 
2. El seguent pas és crear un programa que ens permeti encendre un LED.&nbsp;La placa Arduino per defecte ja en porta incorporat que es localitza al pin número 13, de manera que podem fer una pràctica senzilla d’encendre aquest a través de la següent línia de codi;&nbsp;
<p style="text-align: center;">[[File:S1.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:S1.PNG|80px|RTENOTITLE]]</p>  
 
Si volem que s’executi&nbsp;de forma intermitent (encendre i apagar), modifiquem el codi de la següent manera;
 
Si volem que s’executi&nbsp;de forma intermitent (encendre i apagar), modifiquem el codi de la següent manera;
<p style="text-align: center;">[[File:S2.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:S2.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
 
3. A continuació realitzarem la mateixa acció però connectant un&nbsp;'''sensor''' i un&nbsp;'''actuador''' extern. Farem ús del polsador com a sensor (emissor de les dades) i d'un LED com a&nbsp;actuador (receptor i execució d'aquestes).
 
3. A continuació realitzarem la mateixa acció però connectant un&nbsp;'''sensor''' i un&nbsp;'''actuador''' extern. Farem ús del polsador com a sensor (emissor de les dades) i d'un LED com a&nbsp;actuador (receptor i execució d'aquestes).
  
 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
<p style="text-align: center;">[[File:Transp2.png|400x200px|Polsador1 (1).JPG]]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;[[File:Transp1.png|400x200px|Led 1.JPG]]</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Connectem el sensor i l’actuador als pins digitals corresponents. Els pins digitals són aquells que poden donar com a resposta una condició binaria (A o B). Per saber la posició on hem de col·locar aquests, hem de fixar-nos en les opcions numèriques que ens facilita el bloc de programació, ja que ens venen determinats. En el nostre programa connectarem el polsador al '''pin digital 2''' i el LED al '''pin digital 10'''.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Transp3.png|500x300px|Connexió sensor1.JPG]]</p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:Transp2.png|400x200px|Polsador1 (1).JPG]]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;[[File:Transp1.png|400x200px|Led 1.JPG]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">Connectem el sensor i l’actuador als pins digitals corresponents. Els pins digitals són aquells que poden donar com a resposta una condició binaria (A o B). Per saber la posició on hem de col·locar aquests, hem de fixar-nos en les opcions numèriques que ens facilita el bloc de programació, ja que ens venen determinats. En el nostre programa connectarem el polsador al '''pin digital 2''' i el LED al '''pin digital 10'''.&nbsp;</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Transp3.png|500x300px|Connexió sensor1.JPG]]</p>  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  
 
Un cop connectats el sensor i l’actuador només ens queda construir el programa, aquest cop fent ús de condicionals;
 
Un cop connectats el sensor i l’actuador només ens queda construir el programa, aquest cop fent ús de condicionals;
<p style="text-align: center;">[[File:S3.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:S3.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
  

Revision as of 08:51, 4 December 2017

El repte de l’activitat és iniciar-se  en la programació de la placa Arduino a través del software d'Scratch for Arduino (S4A) mitjnaçant una pràctica senzilla, d’encendre un LED a través de prémer un polsador. 

Material

En aquesta pràctica farem ús del següent material:

RTENOTITLE Placa Arduino Nano
Arduino nano shield.jpg Placa Shield
RTENOTITLE Cables de prototipatge 
RTENOTITLE Cable USB
P1.JPG Polsador
P2.JPG LED

 

 

Carrega firmware "Standard Firmata" 

Per programar la placa Arduinoa través d'Scratch for Arduino necessitem carregar el firmware "Standard Firmata". Podem repassar el procediment aquí.

 

Desenvolupament 

Comencem a treballar amb Snap4Arduino:

1. Obrim el software  i connectem la placa des de la categoria Arduino.

RTENOTITLE

Esperem fins que ens aparegui  

     

2. El seguent pas és crear un programa que ens permeti encendre un LED. La placa Arduino per defecte ja en porta incorporat que es localitza al pin número 13, de manera que podem fer una pràctica senzilla d’encendre aquest a través de la següent línia de codi; 

RTENOTITLE

Si volem que s’executi de forma intermitent (encendre i apagar), modifiquem el codi de la següent manera;

RTENOTITLE

3. A continuació realitzarem la mateixa acció però connectant un sensor i un actuador extern. Farem ús del polsador com a sensor (emissor de les dades) i d'un LED com a actuador (receptor i execució d'aquestes).

                                                  

Polsador1 (1).JPG                          Led 1.JPG

 

Connectem el sensor i l’actuador als pins digitals corresponents. Els pins digitals són aquells que poden donar com a resposta una condició binaria (A o B). Per saber la posició on hem de col·locar aquests, hem de fixar-nos en les opcions numèriques que ens facilita el bloc de programació, ja que ens venen determinats. En el nostre programa connectarem el polsador al pin digital 2 i el LED al pin digital 10

                 Connexió sensor1.JPG

 

Un cop connectats el sensor i l’actuador només ens queda construir el programa, aquest cop fent ús de condicionals;

RTENOTITLE