Difference between revisions of "Arduino-Polsador amb LED"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
m (Cbarriuso movió la página Arduino-Pulsador amb LED a Arduino-Polsador amb LED)
Line 1: Line 1:
  
El repte de l’activitat és iniciar-se  en la programació de la placa Arduino a través del software d'Scratch for Arduino (S4A) mitjnaçant una pràctica senzilla, d’encendre un LED a través de prémer un polsador. 
+
Una activitat per a iniciar-se a la programació de la placa Arduino a través del software d''''[[Ejercicio:_Introducción_a_S4A|Scratch for Arduino]]''' ('''S4A)''' pot ser encendre un llum LED quan es premi un interruptor o polsador. 
 +
 
 +
== Càrrega del firmware "Standard Firmata"  ==
 +
 
 +
Per programar amb Scratch for Arduino primer cal carregar un ''firmware'' anomenat "Standard Firmata". Un cop carregat, ja queda a l'ordinador, de manera que aquest pas només cal fer-lo la primera vegada que es faci servir a cada ordinador. El procediment de càrrega es troba indicat [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino aquí].
  
 
== Material ==
 
== Material ==
  
En aquesta pràctica farem ús del següent material:
+
En aquesta pràctica es farà ús del següent material:
  
 
{| class="wikitable" style="width: 272px"
 
{| class="wikitable" style="width: 272px"
 
|-
 
|-
 
| [[File:Nano.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
 
| [[File:Nano.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
| style="width: 163px" | Placa Arduino Nano
+
| style="width: 163px" |  
 +
Placa electrònica      Arduino Nano
 +
 
 
|-
 
|-
 
| [[File:Arduino nano shield.jpg|100x100px|Arduino nano shield.jpg]]
 
| [[File:Arduino nano shield.jpg|100x100px|Arduino nano shield.jpg]]
| style="width: 163px" | Placa Shield
+
| style="width: 163px" | Targeta d'expansió
 
|-
 
|-
 
| [[File:RC.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
 
| [[File:RC.jpg|100x100px|RTENOTITLE]]
Line 27: Line 33:
 
|}
 
|}
  
 
+
== Desenvolupament  ==
  
 
+
=== Connexió de la placa electrònica ===
  
== Carrega firmware "Standard Firmata"  ==
+
Per començar, cal encendre l'ordinador, obrir el programa&nbsp;Snap4Arduino&nbsp;i connectar-hi&nbsp;la placa electrònica. Un cop connectada per cable, cal fer-ho també des del programa: es fa des de la categoria <span style="color:#FFFFFF;">'''<span style="background-color:#339999;">Arduino</span>'''</span>:
 +
<p style="text-align: center"><span style="background-color:#40E0D0">[[File:S4.PNG|RTENOTITLE]]</span></p>
 +
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
  
Per programar la placa Arduinoa través d'Scratch for Arduino necessitem carregar el firmware "Standard Firmata". Podem repassar el procediment [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino aquí].
+
=== Encendre un LED integrat ===
  
&nbsp;
+
El seguent pas és crear un programa per encendre un LED.&nbsp;La placa '''Arduino Nano''' ja porta un LED incorporat que es localitza al '''pin número 13&nbsp;'''i que en general es pot usar per comprovar si la connexió s'ha realitzat correctament. Així, es pot fer una pràctica molt senzilla consistent en encendre'l. Es pot fer amb el programa següent:
 +
<p style="text-align: center">[[File:S1.PNG|RTENOTITLE]]</p>
 +
També es pot demanar que s'encengui i s'apagui de manera intermitent. Així:
 +
<p style="text-align: center">[[File:S2.PNG|RTENOTITLE]]</p>
 +
Fixa't que no ha calgut fer cap tipus de connexió elèctrica de cap element extern per a fer aquesta activitat.&nbsp;
  
 +
=== Encendre un LED extern ===
  
 +
L'objectiu d'aquesta proposta és muntar un primer circuit elèctric. Per a això, es pot fer la mateixa acció connectant aquesta vegada un&nbsp;'''sensor''' i un&nbsp;'''actuador''' externs. En aquest cas, el&nbsp;sensor (emissor d'informació&nbsp;del món físic a la màquina) serà un polsador (que envia "cert" si està apretat i "fals" en cas contrari)&nbsp;i l'actuador (actua al món físic segons indicacions de la màquina) serà una petita llumeta de tipus LED.
  
 +
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
 +
<p style="text-align: center">[[File:Transp2.png|border|400px|Polsador]]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;[[File:Transp1.png|border|400px|Led]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p>
 +
Novament, l'objectiu és que quan es premi el botó físic, el polsador, el llum s'encengui. Primer cal connectar&nbsp;el polsador al '''pin digital 2''' i el LED al '''pin digital 10 '''de la placa.
  
== Desenvolupament&nbsp; ==
+
Un ''pin'' és una mena d'agulla o pinxo que surt de la placa i on es pot connectar un cable. El cable es pot connectar per l'altre extrem a un&nbsp;component electrònic (sensor, actuador, etc.) extern punxant-lo en un altre pin o extrem de cable que surti del component.&nbsp;La '''informació (conjunt de dades)''' que es transmet entre components i placa per mitjà dels cables pot ser '''analògica''' o'''digital'''. Els components&nbsp;digitals són aquells que transporten informació&nbsp;digital. Requereixen connectar-se a pins digitals de la placa, que són els que donen&nbsp;com a resposta una condició binaria, és a dir, amb dos únics valors possibles, com per exemple''sí'' i ''no'', ''cert ''i''fals'', 1 i 0, etc., ja que els arriben únicament dos valors possibles de corrent elèctric, dels quals un sol ser zero. Així, el seu comportament es basa en si passa o no passa corrent eleèctric a través seu.
  
Comencem a treballar amb Snap4Arduino:
+
El circuit electrònic ha de quedar així:
  
1. Obrim el software &nbsp;i connectem la placa des de la categoria <span style="background-color:#40E0D0">Arduino.</span>
+
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;[[File:Transp3.png|border|400px|Connexió sensor1.JPG]]
<p style="text-align: center"><span style="background-color:#40E0D0">[[File:S4.PNG|RTENOTITLE]]</span></p>
+
Esperem fins que ens aparegui&nbsp;&nbsp;
+
<p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>
+
2. El seguent pas és crear un programa que ens permeti encendre un LED.&nbsp;La placa Arduino per defecte ja en porta incorporat que es localitza al pin número 13, de manera que podem fer una pràctica senzilla d’encendre aquest a través de la següent línia de codi;&nbsp;
+
<p style="text-align: center">[[File:S1.PNG|RTENOTITLE]]</p>
+
Si volem que s’executi&nbsp;de forma intermitent (encendre i apagar), modifiquem el codi de la següent manera;
+
<p style="text-align: center">[[File:S2.PNG|RTENOTITLE]]</p>
+
3. A continuació realitzarem la mateixa acció però connectant un&nbsp;'''sensor''' i un&nbsp;'''actuador''' extern. Farem ús del polsador com a sensor (emissor de les dades) i d'un LED com a&nbsp;actuador (receptor i execució d'aquestes).
+
  
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
+
Es pot comprovar que la connexió física, per mitjà de cables, no és suficient per a que el llum s'encengui quan es prem l'interruptor. Per a que passi, cal programar-ho, és a dir, donar la instrucció de que ocorri precisament això. Fixa't que també es podria programar d'una altra manera, que s'apagui en tocar l'interruptor, que sigui intermitent, que s'apagui al cap de cinc segons, o que no s'apagui, etc.
<p style="text-align: center">[[File:Transp2.png|400x200px|Polsador1 (1).JPG]]&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;[[File:Transp1.png|400x200px|Led 1.JPG]]</p> <p style="text-align: justify">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify">Connectem el sensor i l’actuador als pins digitals corresponents. Els pins digitals són aquells que poden donar com a resposta una condició binaria (A o B). Per saber la posició on hem de col·locar aquests, hem de fixar-nos en les opcions numèriques que ens facilita el bloc de programació, ja que ens venen determinats. En el nostre programa connectarem el polsador al '''pin digital 2''' i el LED al '''pin digital 10'''.&nbsp;</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Transp3.png|500x300px|Connexió sensor1.JPG]]</p>
+
&nbsp;
+
  
Un cop connectats el sensor i l’actuador només ens queda construir el programa, aquest cop fent ús de condicionals;
+
A l'ordinador, amb Scratch for Arduino, es pot fer per exemple el següent programa:
 
<p style="text-align: center">[[File:S3.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
 
<p style="text-align: center">[[File:S3.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
&nbsp;
+
Comprova que aquest programa indicarà a la placa que, quan es premi el polsador, el llum parpalleigi dues vegades i després es quedi apagat.
 
+
&nbsp;
+
 
+
&nbsp;
+
  
[[Category:Páginas con enlaces rotos a archivos]]
+
I a tu, què t'agradaria que fes? T'animes a programar-ho?

Revision as of 17:38, 15 December 2018

Una activitat per a iniciar-se a la programació de la placa Arduino a través del software d'Scratch for Arduino (S4A) pot ser encendre un llum LED quan es premi un interruptor o polsador. 

Càrrega del firmware "Standard Firmata" 

Per programar amb Scratch for Arduino primer cal carregar un firmware anomenat "Standard Firmata". Un cop carregat, ja queda a l'ordinador, de manera que aquest pas només cal fer-lo la primera vegada que es faci servir a cada ordinador. El procediment de càrrega es troba indicat aquí.

Material

En aquesta pràctica es farà ús del següent material:

RTENOTITLE

Placa electrònica      Arduino Nano

Arduino nano shield.jpg Targeta d'expansió
RTENOTITLE Cables de prototipatge 
RTENOTITLE Cable USB
P1.JPG Polsador
P2.JPG LED

Desenvolupament 

Connexió de la placa electrònica

Per començar, cal encendre l'ordinador, obrir el programa Snap4Arduino i connectar-hi la placa electrònica. Un cop connectada per cable, cal fer-ho també des del programa: es fa des de la categoria Arduino:

RTENOTITLE

     

Encendre un LED integrat

El seguent pas és crear un programa per encendre un LED. La placa Arduino Nano ja porta un LED incorporat que es localitza al pin número 13 i que en general es pot usar per comprovar si la connexió s'ha realitzat correctament. Així, es pot fer una pràctica molt senzilla consistent en encendre'l. Es pot fer amb el programa següent:

RTENOTITLE

També es pot demanar que s'encengui i s'apagui de manera intermitent. Així:

RTENOTITLE

Fixa't que no ha calgut fer cap tipus de connexió elèctrica de cap element extern per a fer aquesta activitat. 

Encendre un LED extern

L'objectiu d'aquesta proposta és muntar un primer circuit elèctric. Per a això, es pot fer la mateixa acció connectant aquesta vegada un sensor i un actuador externs. En aquest cas, el sensor (emissor d'informació del món físic a la màquina) serà un polsador (que envia "cert" si està apretat i "fals" en cas contrari) i l'actuador (actua al món físic segons indicacions de la màquina) serà una petita llumeta de tipus LED.

                                                  

Polsador                          Led

 

Novament, l'objectiu és que quan es premi el botó físic, el polsador, el llum s'encengui. Primer cal connectar el polsador al pin digital 2 i el LED al pin digital 10 de la placa.

Un pin és una mena d'agulla o pinxo que surt de la placa i on es pot connectar un cable. El cable es pot connectar per l'altre extrem a un component electrònic (sensor, actuador, etc.) extern punxant-lo en un altre pin o extrem de cable que surti del component. La informació (conjunt de dades) que es transmet entre components i placa per mitjà dels cables pot ser analògica odigital. Els components digitals són aquells que transporten informació digital. Requereixen connectar-se a pins digitals de la placa, que són els que donen com a resposta una condició binaria, és a dir, amb dos únics valors possibles, com per exemple i no, cert ifals, 1 i 0, etc., ja que els arriben únicament dos valors possibles de corrent elèctric, dels quals un sol ser zero. Així, el seu comportament es basa en si passa o no passa corrent eleèctric a través seu.

El circuit electrònic ha de quedar així:

          Connexió sensor1.JPG

Es pot comprovar que la connexió física, per mitjà de cables, no és suficient per a que el llum s'encengui quan es prem l'interruptor. Per a que passi, cal programar-ho, és a dir, donar la instrucció de que ocorri precisament això. Fixa't que també es podria programar d'una altra manera, que s'apagui en tocar l'interruptor, que sigui intermitent, que s'apagui al cap de cinc segons, o que no s'apagui, etc.

A l'ordinador, amb Scratch for Arduino, es pot fer per exemple el següent programa:

RTENOTITLE

Comprova que aquest programa indicarà a la placa que, quan es premi el polsador, el llum parpalleigi dues vegades i després es quedi apagat.

I a tu, què t'agradaria que fes? T'animes a programar-ho?