Arduino-Polsador amb LED

From Edutec Wiki
Revision as of 09:26, 27 September 2017 by Ncoll (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

El repte de l’activitat és iniciar-se amb la placa Arduino i comprendre el funcionament del programa Scratch for Arduino (S4A) que permet la seva programació a través d’una pràctica senzilla, d’encendre un LED a través de prémer un polsador.