Difference between revisions of "Arduino-Polsador amb LED"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 49: Line 49:
 
<p style="text-align: center">[[File:S2.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
 
<p style="text-align: center">[[File:S2.PNG|RTENOTITLE]]</p>  
 
Fixa't que no ha calgut fer cap tipus de connexió elèctrica de cap element extern per a fer aquesta activitat.&nbsp;
 
Fixa't que no ha calgut fer cap tipus de connexió elèctrica de cap element extern per a fer aquesta activitat.&nbsp;
 +
  
 
=== Encendre un LED extern ===
 
=== Encendre un LED extern ===
  
L'objectiu d'aquesta proposta és muntar un primer circuit elèctric. Per a això, es pot fer la mateixa acció connectant aquesta vegada un&nbsp;'''sensor''' i un&nbsp;'''actuador''' externs. En aquest cas, el&nbsp;sensor (emissor d'informació&nbsp;del món físic a la màquina) serà un polsador (que envia "cert" si està apretat i "fals" en cas contrari)&nbsp;i l'actuador (actua al món físic segons indicacions de la màquina) serà una petita llumeta de tipus LED.
+
L'objectiu d'aquesta proposta és muntar un primer circuit elèctric. Per a això, es pot fer la mateixa acció connectant aquesta vegada un&nbsp;'''sensor''' i un&nbsp;'''actuador''' externs. En aquest cas, el&nbsp;sensor (que transforma informació&nbsp;del món físic a la màquina) serà un polsador i l'actuador (actua al món físic segons indicacions de la màquina) serà una petita llumeta de tipus LED.
  
 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
 
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Line 58: Line 59:
 
Novament, l'objectiu és que quan es premi el botó físic, el polsador, el llum s'encengui. Primer cal connectar&nbsp;el polsador al '''pin digital 2''' i el LED al '''pin digital 10 '''de la placa.
 
Novament, l'objectiu és que quan es premi el botó físic, el polsador, el llum s'encengui. Primer cal connectar&nbsp;el polsador al '''pin digital 2''' i el LED al '''pin digital 10 '''de la placa.
  
Un ''pin'' és una mena d'agulla o pinxo que surt de la placa i on es pot connectar un cable. El cable es pot connectar per l'altre extrem a un&nbsp;component electrònic (sensor, actuador, etc.) extern punxant-lo en un altre pin o extrem de cable que surti del component.&nbsp;La '''informació (conjunt de dades)''' que es transmet entre components i placa per mitjà dels cables pot ser '''analògica''' o'''digital'''. Els components&nbsp;digitals són aquells que transporten informació&nbsp;digital. Requereixen connectar-se a pins digitals de la placa, que són els que donen&nbsp;com a resposta una condició binaria, és a dir, amb dos únics valors possibles, com per exemple''sí'' i ''no'', ''cert ''i''fals'', 1 i 0, etc., ja que els arriben únicament dos valors possibles de corrent elèctric, dels quals un sol ser zero. Així, el seu comportament es basa en si passa o no passa corrent eleèctric a través seu.
+
<span class="hiddenGrammarError" onkeypress="CONCORDANCES_DET_NOM---#---4---#---Error de concordança.---#---El pin#Els pins---#---Els pin">Els pin</span> són uns terminals metàl·lics que permeten connectar els cables que comuniquen els sensors i els actuadors amb la placa. En aquest cas fem servir sensors i actuadors digitals que només tenen dos estats, encès o apagat per al LED, polsat o no per al polsador, 5 Volts (cert) o 0 Volts (fals) per l'Arduino. En altres pràctiques veurem components analògics que podem tenir molts valors de forma no discreta.
  
 
El circuit electrònic ha de quedar així:
 
El circuit electrònic ha de quedar així:
Line 66: Line 67:
 
Es pot comprovar que la connexió física, per mitjà de cables, no és suficient per a que el llum s'encengui quan es prem l'interruptor. Per a que passi, cal programar-ho, és a dir, donar la instrucció de que ocorri precisament això. Fixa't que també es podria programar d'una altra manera, que s'apagui en tocar l'interruptor, que sigui intermitent, que s'apagui al cap de cinc segons, o que no s'apagui, etc.
 
Es pot comprovar que la connexió física, per mitjà de cables, no és suficient per a que el llum s'encengui quan es prem l'interruptor. Per a que passi, cal programar-ho, és a dir, donar la instrucció de que ocorri precisament això. Fixa't que també es podria programar d'una altra manera, que s'apagui en tocar l'interruptor, que sigui intermitent, que s'apagui al cap de cinc segons, o que no s'apagui, etc.
  
A l'ordinador, amb Scratch for Arduino, es pot fer per exemple el següent programa:
+
El bloc per fer servir el polsador és "lectura digital ...". En el nostre cas els polsadors no tenen el comportament esperat i quan estan premuts fan que la lectura sigui "fals".
<p style="text-align: center">[[File:S3.PNG|RTENOTITLE]]</p>
+
Comprova que aquest programa indicarà a la placa que, quan es premi el polsador, el llum parpalleigi dues vegades i després es quedi apagat.
+
  
I a tu, què t'agradaria que fes? T'animes a programar-ho?
+
Per exemple per fer que el LED s'encengui&nbsp; i apagui cada segon quan mantenim el polsador premut, s'haura d'afegir un&nbsp; bloc de negació:
 +
<p style="text-align: center">[[File:Led-polsador2.png]]</p>

Revision as of 13:07, 18 January 2019

Una activitat per a iniciar-se a la programació de la placa Arduino a través del software d'Snap4Arduino pot ser encendre un llum LED quan es premi un interruptor o polsador. 

Material

En aquesta pràctica es farà ús del següent material:

RTENOTITLE

Placa electrònica      Arduino Nano

Arduino nano shield.jpg Targeta d'expansió
RTENOTITLE Cables de prototipatge 
RTENOTITLE Cable USB
P1.JPG Polsador
P2.JPG LED

Desenvolupament 

Connexió de la placa electrònica

La placa Arduino ha de tenir instal.lat el firmware necessari per treballar amb Snap4Arduino. El procediment de càrrega es troba indicat aquí.

Per començar, cal encendre l'ordinador, obrir el programa Snap4Arduino i connectar-hi la placa electrònica. Un cop connectada per cable, cal fer-ho també des del programa: es fa des de la categoria Arduino:

RTENOTITLE

     


Encendre un LED integrat

El següent pas és crear un programa per encendre un LED. La placa Arduino Nano ja porta un LED incorporat que es localitza al pin número 13 i que es fa servir per fer comprovacions sense necessitat de realitzar cap connexió. El bloc que permet encendre un LED es "posa el pin digital ... a ..." i es troba a la categoria Arduino. S'ha d'especificar el número de pin al qual està connectat el LED i indicar si el volem encendre o apagar amb un selector. En aquest cas els blocs són els següents:

 

Led-polsador1.png

Per exemple es pot fer un programaque encengui i apagui el LED de manera intermitent. Així:

RTENOTITLE

Fixa't que no ha calgut fer cap tipus de connexió elèctrica de cap element extern per a fer aquesta activitat. 


Encendre un LED extern

L'objectiu d'aquesta proposta és muntar un primer circuit elèctric. Per a això, es pot fer la mateixa acció connectant aquesta vegada un sensor i un actuador externs. En aquest cas, el sensor (que transforma informació del món físic a la màquina) serà un polsador i l'actuador (actua al món físic segons indicacions de la màquina) serà una petita llumeta de tipus LED.

                                                  

Polsador                          Led

 

Novament, l'objectiu és que quan es premi el botó físic, el polsador, el llum s'encengui. Primer cal connectar el polsador al pin digital 2 i el LED al pin digital 10 de la placa.

Els pin són uns terminals metàl·lics que permeten connectar els cables que comuniquen els sensors i els actuadors amb la placa. En aquest cas fem servir sensors i actuadors digitals que només tenen dos estats, encès o apagat per al LED, polsat o no per al polsador, 5 Volts (cert) o 0 Volts (fals) per l'Arduino. En altres pràctiques veurem components analògics que podem tenir molts valors de forma no discreta.

El circuit electrònic ha de quedar així:

          
Connexió sensor1.JPG

Es pot comprovar que la connexió física, per mitjà de cables, no és suficient per a que el llum s'encengui quan es prem l'interruptor. Per a que passi, cal programar-ho, és a dir, donar la instrucció de que ocorri precisament això. Fixa't que també es podria programar d'una altra manera, que s'apagui en tocar l'interruptor, que sigui intermitent, que s'apagui al cap de cinc segons, o que no s'apagui, etc.

El bloc per fer servir el polsador és "lectura digital ...". En el nostre cas els polsadors no tenen el comportament esperat i quan estan premuts fan que la lectura sigui "fals".

Per exemple per fer que el LED s'encengui  i apagui cada segon quan mantenim el polsador premut, s'haura d'afegir un  bloc de negació:

Led-polsador2.png