Bitbot

From Edutec Wiki
Revision as of 19:02, 30 May 2019 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
BitBot.cat-logo.jpg
Bitbot.cat
és un programa implusat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que neix amb l’objectiu d’impulsar la millora de les competències digitals del jovent i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques.

Una de les accions que es proposa aconseguir és la capacitació de monitores i monitors per a conduir i desenvolupar activitats educatives de lleure en els camps de la robòtica i la programació, per tal d’anar formalitzant aquesta oferta amb monitores i monitors certificats.

L'equip Edutec del Citilab ha dissenyat i imparteix una formació presencial de cinc sessions, de quatre hores de durada cadascuna, més un projecte final.

En aquest article us presentem la seva modalitat semi-presencial, a la qual els continguts s'han reordenat tenint en compte la gestió dels recursos materials i el màxim aprofitament de les dues sessions presencials per a les activitats pràctiques més complexes i la resolució de dubtes en persona.

 

Característiques del curs

 • Data d’inici: 19/12/2018
 • Durada: 5 setmanes
 • Certificació: Assistència a les sessions presencials + validació de l’avaluació continuada + projecte final
 • Idioma del curs: Català

A qui va dirigit

 • Monitores i monitors de lleure inquiets per conèixer noves tendències tecnològiques.
 • Mestres i professorat amb interès per conèixer noves eines i metodologies per a l'educació formal i no formal.
 • Persones interessades en conèixer noves eines i recursos de programació i robòtica educativa.

Objectius

 • Al finalitzar el curs l’alumnat ha de ser capaç de:
  • Identificar diferents eines de programació i robòtica educativa
  • Saber quines eines aplicar segons les característiques contextuals i de l'alumnat.
  • Crear programes de baixa complexitat a través de les eines treballades.
  • Sortir de la pròpia zona de confort per mantenir una actitud oberta que permeti crear i innovar a través de les eines i habilitats adquirides.


Breu resum del curs

Aquest curs té per objectiu dotar dels coneixements i habilitats en programació, electrònica i robòtica educativa que els permetin generar recursos i entorns d’ensenyament-aprenentatge competencials.  

Comença al primer mòdul amb una iniciació als entorns de programació per blocs Scratch i Snap! i, mitjançant aquests, es desenvolupen progressivament els fonaments més bàsics de la programació, incloent les estructures seqüencials i iteratives, les condicions i el tractament de dades. Els continguts es treballen de manera pràctica i activa mitjançant d’exemples de dificultat gradual.

El segon mòdul és una introducció al món de la robòtica educativa, incloent l’electrònica i el món Maker, utilitzant les plaques de control Arduino Nano, Micro:bit i la nova placa, creada al Citilab, ED1. Aquestes dues darreres han estat específicament dissenyades per a la robòtica educativa mentre que Arduino és una pionera i referent en entorns educatius, lúdics i maker que s’usa àmpliament també en projectes emprenedors personals, socials, comercials i industrials. També s'utilitzarà el robot educatiu Fantàstic, dissenyat i fabricat al Citilab.

Per últim, la darrera part del curs consisteix en conèixer breument eines referents a d’altres tendències tecnològiques a la innovació educativa, com la impressió 3D o la creació d’aplicacions mòbils.

Metodologia

La metodologia de treball del curs es basa en el model constructivista i centrat en l’alumnat. L’alumnat apren fent, esdevenint així persones actives i involucrades en cos, emocions i ment en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.

Avaluació

L'assistència a les dues sessions pressencials és obligatòria. Al finalitzar cadascuna de les setmanes de formació virtual es demanarà a cada participant l’entrega d’un dels programes que s’ha treballat en aquesta, per així poder dur a terme una avaluació contínua de l’ensenyament/aprenentatge. En finalitzar les activitats formatives es realitza un projecte final d'aplicació pràctica per comprovar que els continguts desenvolupats al llarg de les sessions s’han assolit correctament.

Cronologia del curs

Aquest curs semipresencial té una durada de 30h en total, distribuïdes en 20h de formació i 10h de projecte final.

A continuació hi ha representat un gràfic on es mostra la temporalització de cada setmana del curs.

 • En color blau apareixen les dates de les dues sessions presencials del curs, que es realitzen al Citilab.
 • En color gris hi ha representades les setmanes de curs en la modalitat virtual. En aquest cas la data indicada fa referència al dia d’inici de cada període. Els períodes finalitzen el dia abans de la següent sessió.
 • El projecte final té com a termini d’entrega el 9 de febrer de 2019.

RTENOTITLE

 

Materials del curs

 • Vídeo tutorials: part del contingut en la modalitat virtual s’imparteix a partir de vídeo-tutorials que, un cop penjats, es poden consultar en qualsevol moment.

 

 • Fòrums: l’espai fòrum té per objectius fomentar la cooperació i col·laboració entre participants, mostrar petits projectes, posar en comú activitats, compartir idees i inquietuds, atendre propostes, resoldre dubtes de forma conjunta i per notificacions complementàries en el cas que sigui necessari.

 

 • Entregues setmanals: a cada mòdul virtual caldrà entregar un dels projectes encomanats.

Contingut del curs

En aquesta secció es mostren les activitats que es realitzaran cada setmana del curs. A mida que comenci una setmana (consulteu la Cronologia del curs), s'obrirà l'enllaç corresponent per a poder accedir a la seva respectiva pàgina en aquesta viquipèdia, amb tot el material necessari per a dur a terme les activitats.

 

Setmana 1: virtual

 

Setmana 2: presencial

 

Setmana 3: virtual

 

Setmana 4: presencial

 

Setmana 5: virtual