Difference between revisions of "Ejercicio: Pong/ca"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
(Página creada con «Cada vegada que premem la bandera verda la pilota ira a la part superior central de l'escenari (0,160) i es mourà en direcció cap avall (180). Si deixem el codi d'aquesta...»)
(Página creada con «centro»)
 
(37 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 38: Line 38:
 
Cada vegada que premem la bandera verda la pilota ira a la part superior central de l'escenari (0,160) i es mourà en direcció cap avall (180). Si deixem el codi d'aquesta manera la pilota sempre tindria el mateix moviment, farem que la direcció sigui diferent cada vegada, amb la instrucció.
 
Cada vegada que premem la bandera verda la pilota ira a la part superior central de l'escenari (0,160) i es mourà en direcció cap avall (180). Si deixem el codi d'aquesta manera la pilota sempre tindria el mateix moviment, farem que la direcció sigui diferent cada vegada, amb la instrucció.
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:Pong01-2.png|centro]]
+
[[Archivo:Pong01-2.png|centro]]
  
  
 
==La paleta==
 
==La paleta==
  
Ya tenemos la pelota en movimiento, construyamos un nuevo objeto para interactuar con la pelota, A este objeto le vamos a llamar "Paleta"
+
Ja tenim la pilota en moviment, construïm un nou objecte per interactuar amb la pilota, A aquest objecte li anem a cridar "Paleta"
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:Pong01-4.png|centro]]
+
[[Archivo:Pong01-4.png|centro]]
  
En el  editor de dibujos dibujamos un rectángulo, procurando que el centro quede bien colocado
+
A l'editor de dibuixos dibuixem un rectangle, procurant que el centre quedi ben col·locat
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:Pong02-1.png|400px|centro]]
+
[[Archivo:Pong02-1.png|400px|centro]]
  
A este objeto le añadimos el siguiente código.
 
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:Pong02-2.png|centro]]
+
A aquest objecte li afegim el següent codi.
  
Con este código conseguimos que el objeto "Paleta" siga el movimiento en "x" del ratón.
+
[[Archivo:Pong02-2.png|centro]]
Ahora tenemos que conseguir que la paleta y la pelota interactuen. Para ello  modificaremos el código de la paleta de la siguiente forma.
+
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:Pong10-1.png|centro]]
+
Amb aquest codi aconseguim que l'objecte "Paleta" segueixi el moviment en "x" del ratolí.
 +
Ara hem d'aconseguir que la paleta i la pilota interactuïn. Per a això modificarem el codi de la paleta de la següent forma.
  
 +
[[Archivo:Pong10-1.png|centro]]
  
==Más rebotes==
 
  
Escribamos el código de rebotar.
+
==Més rebots==
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:Pong10-2.png|centro]]
+
Anem a escriure el codi de rebotar.
  
 +
[[Archivo:Pong10-2.png|centro]]
  
==La línea de fondo==
 
  
Comprobemos como funciona el rebote. Vamos a añadir un nuevo objeto, que nos servirá para detectar cuando la pelota toca la linea de fondo y por tanto perdemos el punto.
+
==La línia de fons==
Vamos a crear nuevo objeto, abrimos el editor de dibujo y dibujamos un objeto como se muestra en la siguiente imagen y le llamamos fondo.
+
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongLineadefondo.png|400px|centro]]
+
Comprovem com funciona el rebot. Anem a afegir un nou objecte, que ens servirà per detectar quan la pilota toca la línia de fons i per tant perdem el punt.
 +
Crearem nou objecte, obrim l'editor de dibuix i dibuixem un objecte com es mostra en la següent imatge i li diem fons.
  
Modifiquemos el código de la "Pelota" para que esta interactue con el "Fondo"
+
[[Archivo:PongLineadefondo.png|400px|centro]]
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongTocandofondo.png|centro]]
+
Modifiquem el codi de la "Pilota" perquè aquesta interactuï amb el "Fons"
  
Seria conveniente que pudiésemos contar las veces que la pelota toca el fondo. Para ello creamos una variable a la que llamamos "marcador".
+
[[Archivo:PongTocandofondo.png|centro]]
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongVariablemarcador.png|centro]]
 
  
Cada vez que la "Pelota" toca la linea de fondo incrementamos esta variable en uno.
+
Seria convenient que poguéssim comptar les vegades que la pilota toca el fons. Per això vam crear una variable a la que anomenem "marcador".
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongCodigomarcador.png|centro]]
+
[[Archivo:PongVariablemarcador.png|centro]]
  
Cuando iniciemos la partida tendremos que poner esta variable a cero. Para ello escribimos el siguiente código en el escenario. Hemos construido un nuevo mensaje "inicia" que utilizaremos mas adelante para fijar la posición inicial de todos los objetos
+
Cada vegada que la "Pilota" toca la línia de fons incrementem aquesta variable en un.
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongMensajeinicia.png|centro]]
+
[[Archivo:PongCodigomarcador.png|centro]]
  
 +
Quan iniciem la partida haurem de posar aquesta variable a zero. Per això escrivim el següent codi a l'escenari. Hem construït un nou missatge "inicia" que utilitzarem més endavant per fixar la posició inicial de tots els objectes
  
==Perder la partida==
+
[[Archivo:PongMensajeinicia.png|centro]]
  
Hagamos que la partida dure un numero determinado de puntos. Cambiemos el bucle "por siempre" del código de la pelota por un "repetir hasta que ..." con la condición deseada.
 
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongCodigocomarcador.png|centro]]
+
==Perdre la partida==
  
Añadamos un mensaje (enviar "fin") al código para activar las condiciones de final de partida
+
Fem que la partida d'un nombre determinat de punts. Canviem el bucle "per sempre" del codi de la pilota per un "repetir fins que ..." amb la condició desitjada.
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongFinpartida.png|centro]]
+
[[Archivo:PongCodigocomarcador.png|centro]]
  
Dibujemos un nuevo escenario para el fin de partida.
 
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongFondofinal.png|400px|centro]]
+
Afegim un missatge (enviar "fi") al codi per activar les condicions de final de partida
  
Modifiquemos el código del escenario para que responda a los mensajes "inicia" y "fin".
+
[[Archivo:PongFinpartida.png|centro]]
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongEscenariocodigofinal.png|centro]]
+
Dibuixem un nou escenari per al final de partida.
  
Para terminar añadamos los comportamientos "inicia" y "fin" a los otros objetos.
+
[[Archivo:PongFondofinal.png|400px|centro]]
  
Para la pelota:
+
Modifiquem el codi de l'escenari perquè respongui als missatges "inicia" i "fi".
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongPelotafin.png|centro]]
+
[[Archivo:PongEscenariocodigofinal.png|centro]]
  
Para la paleta:
+
Per acabar afegim els comportaments "inicia" i "fi" als altres objectes.
  
[[Special:MyLanguage/Archivo:PongPelotafin.png|centro]]
+
Pera a la pilota
 +
 
 +
[[Archivo:PongPelotafin.png|centro]]
 +
 
 +
Per a la paleta:
 +
 
 +
[[Archivo:PongPelotafin.png|centro]]

Latest revision as of 09:38, 1 June 2016

Other languages:
català • ‎español


Introducció

El primer que farem és partir de zero, és a dir, triarem l'opció 'Nou' del menú 'Arxiu'. Ara tenim el gatet a l'escenari i el traurem. Ja sabeu com fer-ho: escollim les tisores i eliminem el gat. La idea és quedar-nos sense res! Construirem els objectes necessaris per al programa. Primer dibuixarem un pilota. Al menú nou objecte fem clic sobre el pinzell i s'obrirà l'eina de dibuix

Ejercicio Pong 01.png


Seleccionem l'eina cercle Archivo:Seleccionherramientacirculo.png i triem el cercle farcit Archivo: Pong03.png. Fem un cercle ni massa petit ni massa gran (amb la tecla majúscules pressionada acaonseguirem dibuixar un cercle i no una el·lipse) Ara tenim un objecte nou amb el qual podem fer coses, li posem de nom "Pilota".


Movent la pilota

Primer de tot, caldrà que tornem al llenç de programació, podem fer-ho prement el botó de Programes:

Pong04.png

Què podem fer? Per començar podem iniciar el programa prement la bandereta verda.

Pong01-1.png

Col·loquem aquest codi a l'escenari, Escrivim el codi de la "Pilota". Ja sabem com fer-ho, oi? Ja coneixem les instruccions 'mou-te', 'rebota en tocar una vora', l'estructura iterativa 'per sempre' i la instrucció que detecta si hem enviat un missatge. Combinant tot això podem fer el programet senzill

Pong06.png

Ara pressionem la bandera verda i posem el programa en funcionament. Comprovem com funciona el rebot.

Anem a afegir un nou objecte per detectar quan la pilota toca la part inferior de l'escenari.

Cada vegada que premem la bandera verda la pilota ira a la part superior central de l'escenari (0,160) i es mourà en direcció cap avall (180). Si deixem el codi d'aquesta manera la pilota sempre tindria el mateix moviment, farem que la direcció sigui diferent cada vegada, amb la instrucció.

Pong01-2.png


La paleta

Ja tenim la pilota en moviment, construïm un nou objecte per interactuar amb la pilota, A aquest objecte li anem a cridar "Paleta"

Pong01-4.png

A l'editor de dibuixos dibuixem un rectangle, procurant que el centre quedi ben col·locat

Pong02-1.png


A aquest objecte li afegim el següent codi.

Pong02-2.png

Amb aquest codi aconseguim que l'objecte "Paleta" segueixi el moviment en "x" del ratolí. Ara hem d'aconseguir que la paleta i la pilota interactuïn. Per a això modificarem el codi de la paleta de la següent forma.

Pong10-1.png


Més rebots

Anem a escriure el codi de rebotar.

Pong10-2.png


La línia de fons

Comprovem com funciona el rebot. Anem a afegir un nou objecte, que ens servirà per detectar quan la pilota toca la línia de fons i per tant perdem el punt. Crearem nou objecte, obrim l'editor de dibuix i dibuixem un objecte com es mostra en la següent imatge i li diem fons.

PongLineadefondo.png

Modifiquem el codi de la "Pilota" perquè aquesta interactuï amb el "Fons"

PongTocandofondo.png


Seria convenient que poguéssim comptar les vegades que la pilota toca el fons. Per això vam crear una variable a la que anomenem "marcador".

PongVariablemarcador.png

Cada vegada que la "Pilota" toca la línia de fons incrementem aquesta variable en un.

PongCodigomarcador.png

Quan iniciem la partida haurem de posar aquesta variable a zero. Per això escrivim el següent codi a l'escenari. Hem construït un nou missatge "inicia" que utilitzarem més endavant per fixar la posició inicial de tots els objectes

PongMensajeinicia.png


Perdre la partida

Fem que la partida d'un nombre determinat de punts. Canviem el bucle "per sempre" del codi de la pilota per un "repetir fins que ..." amb la condició desitjada.

PongCodigocomarcador.png


Afegim un missatge (enviar "fi") al codi per activar les condicions de final de partida

PongFinpartida.png

Dibuixem un nou escenari per al final de partida.

PongFondofinal.png

Modifiquem el codi de l'escenari perquè respongui als missatges "inicia" i "fi".

PongEscenariocodigofinal.png

Per acabar afegim els comportaments "inicia" i "fi" als altres objectes.

Pera a la pilota

PongPelotafin.png

Per a la paleta:

PongPelotafin.png