All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)Cada vegada que premem la bandera verda la pilota ira a la part superior central de l'escenari (0,160) i es mourà en direcció cap avall (180). Si deixem el codi d'aquesta manera la pilota sempre tindria el mateix moviment, farem que la direcció sigui diferent cada vegada, amb la instrucció.
 h Spanish (es)Cada vez que pulsemos la bandera verde la pelota ira a la parte superior central del escenario (0,160) y se moverá en dirección hacia abajo (180). Si dejamos el código de esta forma la pelota siempre tendría el mismo movimiento, vamos a hacer que la dirección sea distinta cada vez, con la siguiente instrucción.