All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)Quan iniciem la partida haurem de posar aquesta variable a zero. Per això escrivim el següent codi a l'escenari. Hem construït un nou missatge "inicia" que utilitzarem més endavant per fixar la posició inicial de tots els objectes
 h Spanish (es)Cuando iniciemos la partida tendremos que poner esta variable a cero. Para ello escribimos el siguiente código en el escenario. Hemos construido un nuevo mensaje "inicia" que utilizaremos mas adelante para fijar la posición inicial de todos los objetos