All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h Catalan (ca)Modifiquem el codi de l'escenari perquè respongui als missatges "inicia" i "fi".
 h Spanish (es)Modifiquemos el código del escenario para que responda a los mensajes "inicia" y "fin".