Exercici: Comunicació amb Morse

From Edutec Wiki
Revision as of 14:13, 8 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Under construction.png

El codi Morse es va inventar el 1835 per transmetre la informació a través de les línies elèctriques del telègraf, i encara es fa servir al món dels radioaficionats. Al Tecnoestiu en farem una versió més actual, establint la comunicació mitjançant un raig làser connectat a una placa Arduino. La programació d’aquest invent serà molt senzilla, gràcies a l’aplicació S4A (Scratch for Arduino) dissenyada al Citilab.

Web del Tecnoestiu

Presentació