Exercici: Fractals

From Edutec Wiki
Revision as of 07:56, 9 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


En aquest exercici explora el món del fractals ideals per treballar geometries, similituds i matemàtiques complexes.Sierpinsky 3D