Exercici: Fractals

From Edutec Wiki
Revision as of 08:04, 9 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Under construction.png


En aquest exercici s'explora el món del fractals, ideals per treballar geometries, similituds i matemàtiques complexes.

Fractals: sierpinsky, Kotch i Mandelbrot

Sierpinsky 3D