Exercici: Fractals

From Edutec Wiki
Revision as of 08:08, 9 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Under construction.png


En aquest exercici s'explora el món dels fractals, ideals per treballar geometries, similituds i matemàtiques complexes.

Fractals: sierpinsky, Kotch i Mandelbrot

Sierpinsky 3D