Exercici: Fractals

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search

Under construction.png


En aquest exercici s'explora el món dels fractals, ideals per treballar geometries, similituds i matemàtiques complexes.

Fractals: sierpinsky, Kotch i Mandelbrot

Sierpinsky 3D