Exercici: La "V"

From Edutec Wiki
Revision as of 11:03, 8 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Under construction.png


Exemple realitzat en Snap ! que fa servir funcions com a elements d'una llista i recursivitat per generar un dibuix interessant a partir d'una simple V.


SnapVee.png


La "V"