Exercici: Les 20 preguntes

From Edutec Wiki
Revision as of 16:35, 8 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Under construction.png

La idea d'aquest exercici és implementar alguna variant del joc 20Q

20Q

20Q. Inteligencia Artificial Divertida