Exercici: Triangle de goma

From Edutec Wiki
Revision as of 13:56, 1 June 2016 by Jogaye (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Under construction.png

Introducció

Aquest exercici proposa la construcció d'un triangle interactiu, que permet treballar tots els conceptes associats a la geometria dels triangles. Es poden definir diversos graus de complexitat, tant en el programa com en els conceptes que explica.

Exemple

Interactive Triangle

Triangulo de goma 01.png

[Ejercicio: Triángulo de goma]