Introducció a ED1 i robot Fantàstic

From Edutec Wiki
Revision as of 16:01, 30 May 2019 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Fantastic00.jpg

Aquesta pràctica és una primera introducció al robot Fantàstic en general, incloent en particular el seu "cervell", la placa electrònica ed1. Aquesta placa, com micro:bit i altres, es pot programar amb Microblocks. Tant la placa Citilab ED1 com el robot Fantàstic han estat cocreats al Citilab de Cornellà amb escoles públiques d'educació infantil i primària del municipi.

Comença amb un breu recordatori del programari Microblocks, segeix amb una introducció a la placa Citilab ED1 i finalitza realitzant un programa per a que el robot es desplaci seguint les indicacions dels botons.

Recordatori de Microblocks

Article principal: Introducció a MicroBlocks

L'entorn de programació per blocs anomenat Microblocks permet programar diferents tipus de plaques electròniques, sempre que el microcontrol·lador d’aquestes sigui de 32 bits.

Aquest entorn varia una mica respecte a altres que també es basen en programació per blocs, com ara Scratch4Arduino, Snap4Arduino, etc., en els que en realitat no es programa la placa, sino que realment el que es fa es “interactuar” amb ella, tractant-la com si fos un objecte més del programa que es desenvolupa. Amb Microblocks la cosa canvia: en el moment que s'afegeixen blocs al programa i es fa rutllar, aquest ja està “viu” dintre de la placa, de manera que desconnectant aquesta de l’ordinador, si d’alguna forma se li dóna energia (bateria, piles…), segueix funcionant!

La placa Citilab ED1

Per veure aquesta funcionalitat tant sorprenent, en aquest exercici es farà servir una placa creada al Citilab (la placa ED1) amb la que es muntarà un robot fent servir la guia disponible en enllaç. La placa té aquest aspecte:

Ed1 dues cares.png
El primer pas és aprendre una mica com funciona a l’entorn Microblocks i com fer servir motors pas a pas amb la placa Citilab 'ED1' per a que el robot es mogui segons se li indiqui mitjançant els botons que incorpora la placa. Després d’això es podrà fer un programa per a que el robot es mogui quan li apropem la mà utilitzant un sensor de llum també incorporat a la Citilab ED1.

Primers passos: començant a programar

Una vegada obert el programa, podem canviar l’idioma clicant a la bola del món que es troba a la cantonada superior dreta de la pantalla:

Ed1 1.png
Així, els blocs canvien a l’idioma seleccionat. Ara, un cop endollada la placa a l'ordinador pel cable USB, es connecta aquesta amb el programa clicant al botó Connecta i seleccionant el port corresponent:
Ed1 2.png
Quan l’indicador de connexió passi de color vermell a verd vol dir que la placa s’ha connectat correctament.

Programació de la pantalla

Per fer un petit exemple per començar, arrossega el bloc Pantalla de la categoria Output:
Ed1 3.png
Aquest bloc té dibuixada una matriu de 5x5 rectangles foscos. Cadascun es correspon a un “quadret” de la pantalla de la placa Citilab ED1 i que es pot pintar de verd o deixar negre. Clicant a sobre de qualsevol forat una vegada, es pinta de color vermell al bloc i es dibuixarà en verd a la placa. Clicant-hi un altre cop, torna a passar de vermell a blau fosc, i a la placa "s'apaga".

Per exemple, clicant aquests forats el bloc queda així:

Ed1 4.png
I en clicar a sobre del bloc (fora d'un forat), la pantalla de la placa Citilab ED1 es transforma en:
Ed1 5.png
Això permet a la placa Citilab ED1 (i per tant al robot Fantàstic) fer els mateixos programes que les plaques que no tenen pantalla, simulant els petits leds. Evidentment, a més pot fer altres coses, gràcies a la pantalla, que aquestes altres plaques no poden, com dibuixar amb més precisió, l'ús de diferents colors, escriure paraules amb diferents tamanys de lletra, etc.

Ús de llibreries

Sabent com funciona la pantalla, es pot fer que mostri diferents imatges depenent de quin botó de la placa es prem. Per defecte Microblocks no incorpora blocs amb els quals fer-los servir directament, però sí que inclou una llibreria (un conjunt de blocs predefinits) específica amb un bloc per a cada botó de la placa.

Per tal poder carregar-la, es clica al botó Llibreries i després al directori [ ] Citilab ED1:
Ed1 6.png
Una vegada dins, es selecciona el fitxer buttons.ulib i es clica a Okay:
Ed1 7.png
I ja es poden veure els seus blocs dels botons a la secció Functions:
Ed1 8.png

Botons de la placa

I ja tindrem els seus blocs corresponents a la secció Functions:

Nota: en la versió 0.1.27 aquests blocs no es visualitzen bé en cas de fer servir una versió anterior a Windows 10. Això quedarà solventat en futures actualitzacions.

Per comprovar com funcionen, clicarem per exemple al de botó OK. Si no l’estem prement, hauria de retornar false:

 

En canvi, si mentre l’estem prement tornem a clicar el bloc, aquest hauria de retornar true:

 

Ara podríem fer per exemple un programa que mostri per pantalla el botó que premem. Fixem-nos que els blocs dels botons són de tipus reporter (rodó) per lo que no encaixen amb els de tipus command:

 

Per tal d’executar l’acció d’encendre la pantalla necessitem un bloc que detecti quan premem el botó. Busquem el següent bloc a la categoria Control:

 

I l’arrosseguem al nostre programa. Aquest bloc, quan està en marxa, constantment evalúa el bloc que li posem a dintre, el qual ha de ser de tipus booleà (és a dir, ha de retornar true o false). Com ja hem pogut comprovar abans, els blocs dels botons són precisament d’aquest tipus:

 

Finalment, per fer-lo funcionar hem d’assegurar-nos que el nostre programa està en marxa. Podem clicar en qualsevol bloc que el formen o bé donar-li al botó Start (a dalt a la dreta).

 

I veurem com el programa surt com il·luminat:

 

Això vol dir que està funcionant. Ara, si pulsem el botó OK, hauríem de veure que la pantalla mostra la imatge que haguem programat:

Ara, com ja sabem fer un, només falta fer la resta:

El robot Fantàstic

El robot Fantàstic és un petit xassís imprès en tres dimensions, amb dos motors pas a pas que mouen dues rodes respectives, controlats per la placa Citilab ED1. Les peces són muntables i desmuntables. Els seus dissenys són oberts i lliures, de manera que els fitxers es poden descarregar, s'hi poden fer modificacions i es poden imprimir a casa o a l'escola.

Se li poden afegir vestits, que es poden dissenyar i confeccionar lliurement.

Pels vestits, es disposa d'un patró per a facilitar el seu disseny si cal. Tanmateix, s'hi poden fer d'altres més lliures també.

D'igual manera, s'hi poden afegir altres accessoris i elements, com una cua que es mogui també, o una (o més) antenes, braços, una pala recollidora, un imant, etc.

Programació dels motors

A Microblocks existeixen també blocs específics per a moure el robot Fantàstic. Per a carregar-los, cal de nou clicar a sobre de LLibreries, seleccionar [ ] Citilab Ed1 i seleccionar aquesta vegada la llibreria steppers.ulib:
Ed1 9.png
que carregarà els següents blocs:
Ed1 10.png

Com es pot observar, el primer serveix per moure un sol servomotor, el segon per moure els dos a la vegada i el tercer i últim per aturar-los. Tant en el primer bloc com en el segon, a més del sentit de gir del motor. Clockwise en anglès vol dir sentit horari i counter-clockwise vol dir antihorari, sentit contrari al de les agulles del rellotge. Cal especificar quina quantitat de passos volem que girin els motors.

Important: un pas no equival a un angle d'un grau. Per a aquests motors una volta sencera, és a dir 360º, equival a 512 passos.

Per a que el robot faci servir els dos motors alhora, que en principi sserà sempre el cas per a que el robot es mogui (desplaçar-se o girar), cal fer servir el segon bloc.

Si s'ha muntat el robot de manera que cada motor està connectat al connector de la placa que li és més proper, i per tant no estan "creuats", el motor esquerre estarà al connector M1 i el motor dret en el conector M2. Als blocs s'indica amb un 1 o un 2, respectivament.

Quan cliquem aquest, com el motor 1 (esquerre) es mou en sentit horari i el motor 2 (dret) en sentit horari, el robot hauria de moure’s en la direcció que indiquen les fletxes:

Quan cliquem aquest, com el motor 1 (esquerre) es mou en sentit horari i el motor 2 (dret) en sentit horari, el robot hauria de moure’s en la direcció que indiquen les fletxes:

Aquest moviment correspondria per exemple per quan es premi el botó d’amunt. Per tant, podem afegir el bloc de moure els motors que acabem de provar:

Ara només queda fer-ho a la resta de botons, de manera que cadascú tingui una combinació de moviment de motors diferents.