Introducció a MicroBlocks

From Edutec Wiki
Revision as of 13:35, 17 December 2018 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
MicroBlocks 01.png
MicroBlocks
és un entorn de programació per blocs visuals inspirat en el model d’Scratch i creat amb l’objectiu d’interactuar a plaques electròniques lliures com Micro Bit, ED1, Calliope mini, AdaFruit Circuit Playground Express i moltes de les Arduino.

La diferència fonamental entre MicroBlocks i els altres llenguatges similars (Snap4Arduino, S4A i les extensions d'Scratch per a Arduino i Microbit) és que MicroBlocks programa directament les plaques al seu interior. Això permet anar veient els canvis que es van fent al programa directament a la placa, a mida que es van fent i per tant d'una manera més didàctica. És molt útil especialment en activitats basades en robots, vehicles o wearables, per exemple.

MicroBlocks és un projecte desenvolupat per John Maloney, Jens Mönig i Bernat Romagosa.

Accés i descàrrega

MicroBlocks és un programa lliure i obert que es pot utilitzar des de qualsevol dispositiu que tingui un teclat un ratolí. De moment no es pot fer servir en línia, de manera que per accedir-hi i fer-lo servir cal descarregar-lo a l'ordinador. Això és fa anant a la seva pàgina web oficial i prement l'enllaç Download Links:

MicroBlocks 02.png

 

L'enllaç porta a la següent pàgina, on pots escollir l'enllaç segons quin sigui el sistema operatiu del teu ordinador, com per exemple Windows:

MicroBlocks 03.png

 

En clicar sobre l'enllaç corresponent, d'entre els Installers, apareix una finestreta emergent que demana què fer amb el fitxer. Escull l'opció "Guardar". Depenent si el sistema escollit és Windows o un altre, la finestreta emergent tindrà una de les següents opcions:

MicroBlocks 055.png

Ara ja només cal guardar l'arxiu, o acceptar, respectivament. A l'ordinador es guarda un arxiu executable que cal clicar per a que descarregui el programa. Ja està!

A l'escriptori apareixerà:

MicroBlocks 06.png

que és la mascota de MicroBlocks. Es diu Rosa, en nom de Rózsa Péter, considerada la mare fundadora de les funcions recursives.

Un cop instal·lat el programa, s'accedeix al programa simplement clicant a la seva icona a l'escriptori.

Controlador per les plaques (només Windows)

Únicament en el cas de tenir el sistema operatiu Windows, per a usar la placa electrònica (Microbit, ED1, etc.), cal instal·lar també un controlador (driver), tal com esta explicat a la mateixa pàgina web, una mica més avall, sota el títol  Install serial drivers (Windows only). Amb la resta de sistemes operatius no cal.

MicroBlocks 033.png

Interfície

En obrir el programa s'accedeix directament a la pantalla de treball. La seva interfície és del mateix estil dels altres entorns de programació per blocs, amb la diferència que no s'hi mostra cap escenari, ja que el que es programa és sempre per a un ús real, no virtual, i es pot veure al moment directament al maquinari connectat.

MicroBlocks 07.png

 

A la icona de la "bola del món", a la cantonada superior esquerra, es pot escollir l'idioma en que volem que estiguin les categories i els blocs:

MicroBlocks 08.png

 

La llista que es troba a l'esquerra mostra els mateixos grups de categories que tenen Scratch, Snap! i similars, com ara Control, amb els seus blocs barret grocs, etc:

MicroBlocks 09.png

 

Però el més interessant són les tres primeres categories, que estan enfocades directament als elements de les plaques electròniques que s'hi poden connectar.

Funcions específiques

MicroBlocks permet programar per blocs de manera similar a com ho fan Scratch i Snap i amb la diferència fonamental que disposa també de blocs específics per a elements d'algunes plaques controladores, com per exemple els botons, els leds i les pantalles, fent la seva programació molt intuïtiva i immediata.

En particular, està especialment indicat per programar les plaques  Microbit i ED1, específicament dissenyades per a la robòtica educativa.

 

Així, les tres primeres categories de blocs corresponen respectivament a les sortides de dades (informació) de la placa (per mitjà de leds que es poden il·luminar o d'una pantalla), d'entrades que poden entrar a la placa (per mitjà de sensors, botons, etc.)  i dels pins, o extrems de cables que surten de la placa per connectar-se a altres dispositius que la placa pot controlar, com llums externes, sensors externs, motors, etc.:

 

Cal tenir en compte que el projecte MicroBlocks està desenvolupant-se i actualment es troba en fase pre alfa, i per tant és d'esperar que vagin apareixent més blocs per a més elements i plaques.

Noteu que, dintre de cada categoria, els blocs estan distribuïts segons la placa per a la que estan pensats. Si un bloc no està a sota del nom d'una placa específica, com per exemple micro:bit o Calliope, en principi significa que val per a totes les plaques i microcontroladors compatibles amb MicroBlocks.

Potser tot això s'entendrà millor amb un petit exemple. Per a provar-lo, primer cal conèixer una mica alguna placa electrònica, en aquest cas començarem per la microbit.

Introducció a MicroBit

 

Hola, com estàs?

Com a introducció a la placa electrònica MicroBit i a l'entorn MicroBlocks es proposa una particular versió molt lliure d'"Hola, món" a la qual es programa una placa que pugui respondre si em sento trista o contenta, mitjantçant un dibuix de llums corresponent, segons si premo un botó o un altre.

 

Com ha anat? Et falten cares? Prova a fer una cara "regular" si es premen els dos botons alhora... O una molt contenta! :D

Ara et serà molt fàcil fer l'activitat Telesketch, vés-hi!

Prova també a fer les mateixes activitats amb la placa electrònica ED1.