Difference between revisions of "Introducció a Snap4Arduino"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
 
== Snap4Arduino''' '''[[File:Snap.png|100px|Snap.png]] ==
 
== Snap4Arduino''' '''[[File:Snap.png|100px|Snap.png]] ==
  
=== Primer contacte ===
+
'''Snap4Arduino''' és una modificació d’'''[[Introducció_a_Snap!|Snap!]]''' que permet interactuar amb gairebé totes les versions de la placa '''Arduino'''.     
  
 +
A més de les utilitats pròpies d''''Snap! '''també permet:
  
Snap4Arudino és una modificació d’Snap! que permet interactuar amb gairebé totes les versions de la placa Arduino.     
+
*Operar amb circuits electrònics físics, gràcies a la categoria de blocs Arduino, sempre que estiguin connectats a una placa electrònica de tipus Arduino.  
 +
*Interactuar amb vàries plaques Arduino al mateix temps, cosa que permet controlar projectes electrònics complexos.
  
A més de les ja descrites en el post d’[http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap! Snap!] també permet:
+
Pel fet de poder fer programes que puguin ser llegits per les plaques electròniques Arduino, li cal:
  
*Interactuar amb una o varies plaques Arduino al mateix temps.
+
*Utilitzar un microprogramari estàndard d’Arduino (''StandartFirmata'').  
*Utilitzar un firmware estàndard d’Arduino (StandartFirmata).  
+
*Traduir els ''scripts'' bàsics en esbossos d’Arduino.  
*Traduir dels scrptis bàsics en esbossos d’Arduino.
+
  
=== La interfície: ===
+
=== Descàrrega i accès ===
  
Podem observar en la imatge inferior que la interfície de Snap4Arduino és pràcticament igual que la d’Snap!, excepte que conté una pestanya més a la paleta de blocs la qual permet la interacció amb les plaques Arduino.
+
'''Snap4Arduino''' està registrat sota llicència pública de programari lliure, és a dir, que qualsevol lliurement pot descarregar-ne les fonts i modificar-les tant com vulgui.
  
[[File:SNAPFORARDUINO.PNG|RTENOTITLE]]
+
Per disposar de la versió actual, '''Snap4Arduino 1.2.4''', cal dirigir-se a la pestanya de [http://snap4arduino.rocks/#plugin descarregues] de la [http://snap4arduino.rocks/ pàgina web oficial], seleccionar el sistema operatiu corresponent i esperar que es baixi l’arxiu poder començar la instal·lació. A diferència d’'''Snap!''' i '''[[Ejercicio:_Introducción_a_Scratch|Scratch]],''' de moment no hi ha una versió en línia per a programar sense la prèvia instal·lació del programari.
  
=== Descarrega ===
+
Un cop descarregat, només cal clicar la seva icona a l'escriptori de l'ordinador i s'obrirà el programa.
  
Snap4Arduino està registrat sota llicència pública de software lliure (AGPLv3 i MIT), la qual cosa permet descarregar les fonts i modificar-les tant com es vulgui.
+
=== Interfície ===
  
Per disposar de la versió actual 1.2.4, cal dirigir-se a la pestanya de [http://snap4arduino.rocks/#plugin descarregues] de la pàgina web oficial, seleccionar el sistema operatiu corresponent i esperar que es baixi l’arxiu poder començar la instal·lació. A diferència d’Snap! i Scratch de moment no hi ha una versió on-line per treballar en línia d’aquest programa.
+
Podem observar en la imatge inferior que la interfície de '''Snap4Arduino''' és pràcticament igual que la d’'''Snap!''', excepte que conté una pestanya més a la paleta de blocs la qual permet la interacció amb les plaques '''Arduino'''.
  
Un cop disposem del programa, per tal d’interactuar amb la placa Arduino és necessari carregar un firmware (programa) a aquesta. Per fer-ho cal fer ús del software Arduino. Així doncs, també haurem de descarregar aquest segon programa.
+
[[File:SNAPFORARDUINO.PNG|border|RTENOTITLE]]
  
 
+
=== ''Standard Firmdata'' ===
 +
 
 +
Un cop descarregat el programa, el següent pas per a poder interactuar amb la placa '''Arduino''' és carregar un microprogramari específic a aquesta, el ''Standard Firmdata''. El procediment és el següent: entrar a Arduino i descarregar el programari propi d'Arduino; des d'allà, descarregar el microprogramari a l'ordinador; connectar la placa a l'ordinador i carregar el microprogramari de l'ordinador a la placa. 
 +
 
 +
La secció següent explica pas a pas com fer-ho.
  
 
== Arduino'''  [[File:Ardu.png|45px|Ardu.png]]''' ==
 
== Arduino'''  [[File:Ardu.png|45px|Ardu.png]]''' ==
  
=== Primer contacte ===
+
[https://www.arduino.cc/en/Main/Education '''Arduino'''] és una placa de control programable, econòmica i de disseny obert amb una comunitat de persones que la utilitzen àmplia i molt activa. S’usa a nivell professional, industrial o personal, per a projectes, productes o sistemes domòtics, intel·ligents, robòtics, etc. i amb altres fins: lúdics, educatius, artístics, etc.
  
Arduino és una placa de control programable, econòmica i de disseny obert amb una comunitat àmplia i molt activa.
+
[[File:Arduino Uno i Nano.png|500px|Arduino Uno i Nano.png]]
  
S’utilitza en robòtica, domòtica, prototips electrònics, educació, instal·lacions artístiques, entre d’altres.
+
El [https://create.arduino.cc/ llenguatge “oficial” per programar] aquestes plaques és una variant del programa textual anomenat '''C''' (en el que s'inspiren llenguatges com Javascript o PHP, per exemple), àmpliament conegut i popular. Tanmateix, en contextos en els quals cal o es vol programar per blocs, és possible usar les plaques Arduino fent ús d'altres opcions, com per exemple [[Ejercicio:_Introducción_a_S4A|Scratch for Arduino]] o '''Snap4Arduino'''.
  
El llenguatge “oficial” per programar-lo és una variant del C (textual i complex), que suposa una barrera d’entrada per no-programadors i alumnes joves.
+
El llenguatge Arduino té aquest aspecte:
  
=== Descarrega i instal·lació del firmware ===
+
[[File:Arduino code.png|RTENOTITLE]]
  
Seguim les instruccions de [https://www.arduino.cc/en/Main/Software descarrega] de la pàgina oficial d’Arduino.
+
Es pot comparar amb [[Arduino-Polsador_amb_LED|el mateix programa fet amb '''Snap4Arduino''']].
  
[[File:Ardunio.PNG|500px|RTENOTITLE]]
+
=== Descàrrega i instal·lació del microprogramari ''Standard Firmdata'' ===
  
Un cop descarregat hem de carregar el firmware “Standard Firmata” a la placa”. Per fer-ho seguim el següent procediment:
+
Per a descarregar el microprogramari (en anglès, ''firmware'') que permet que l'entorn de programació i la placa es puguin "entendre", només cal seguir les instruccions de [https://www.arduino.cc/en/Main/Software descàrrega] de la pàgina oficial d’'''Arduino'''.
  
1) Herramientas - selecció de la placa (en aquest cas Arduino Nano) - selecció del port
+
[[File:Ardunio.PNG|border|480px|RTENOTITLE]]
  
[[File:Segona.jpeg.PNG|left|400x400px|RTENOTITLE]]
+
Un cop descarregat el programari d'Arduino, cal carregar el microprogramari “Standard Firmata” a la placa seguint el següent procediment:
 +
 
 +
1) '''''Herramientas''''' -->  selecció de la placa electrònica on es posarà (en aquest cas, Arduino Nano) --> selecció del port
 +
 
 +
[[File:Segona.jpeg.PNG|border|left|480x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
 
  
 
 
 
 
Line 75: Line 86:
 
 
 
 
  
2) Un cop seleccionada la placa i el port, anem a arxiu - exemples - Firmata - Standard Firmata
+
2) Un cop seleccionada la placa i el port, seleccionar '''''Archivo''''' --> '''''Ejemplos''''' --> '''''Firmata''''' --> '''''Standard Firmata'''''
  
[[File:Standard firmata.PNG|RTENOTITLE]]
+
[[File:Standard firmata.PNG|border|480px|RTENOTITLE]]
  
3) Per últim, carreguem el programa prement aquest botó [[File:Pujar.jpeg.png|20x20px|Pujar.jpeg.png]] fins que ens apargui una missatge de "Carrega completada".
+
3) Per últim, carregar el programa prement el botó [[File:Pujar.jpeg.png|20x20px|Pujar.jpeg.png]] (situat a la cantonada superior esquerra de la pantalla) fins que aparegui el missatge "Carrega completada".
  
 [[File:Firmata.PNG|RTENOTITLE]]
+
 [[File:Firmata.PNG|border|Firmata.PNG]]
  
 
[[File:Firmata 1.PNG|RTENOTITLE]]
 
[[File:Firmata 1.PNG|RTENOTITLE]]
  
Ja podem començar a programar amb Snap4Arduino!
+
Ja podem començar a programar amb '''Snap4Arduino'''!
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Revision as of 19:00, 15 December 2018

Snap4Arduino Snap.png

Snap4Arduino és una modificació d’Snap! que permet interactuar amb gairebé totes les versions de la placa Arduino.     

A més de les utilitats pròpies d'Snap! també permet:

  • Operar amb circuits electrònics físics, gràcies a la categoria de blocs Arduino, sempre que estiguin connectats a una placa electrònica de tipus Arduino.
  • Interactuar amb vàries plaques Arduino al mateix temps, cosa que permet controlar projectes electrònics complexos.

Pel fet de poder fer programes que puguin ser llegits per les plaques electròniques Arduino, li cal:

  • Utilitzar un microprogramari estàndard d’Arduino (StandartFirmata).
  • Traduir els scripts bàsics en esbossos d’Arduino.

Descàrrega i accès

Snap4Arduino està registrat sota llicència pública de programari lliure, és a dir, que qualsevol lliurement pot descarregar-ne les fonts i modificar-les tant com vulgui.

Per disposar de la versió actual, Snap4Arduino 1.2.4, cal dirigir-se a la pestanya de descarregues de la pàgina web oficial, seleccionar el sistema operatiu corresponent i esperar que es baixi l’arxiu poder començar la instal·lació. A diferència d’Snap! i Scratch, de moment no hi ha una versió en línia per a programar sense la prèvia instal·lació del programari.

Un cop descarregat, només cal clicar la seva icona a l'escriptori de l'ordinador i s'obrirà el programa.

Interfície

Podem observar en la imatge inferior que la interfície de Snap4Arduino és pràcticament igual que la d’Snap!, excepte que conté una pestanya més a la paleta de blocs la qual permet la interacció amb les plaques Arduino.

RTENOTITLE

Standard Firmdata

Un cop descarregat el programa, el següent pas per a poder interactuar amb la placa Arduino és carregar un microprogramari específic a aquesta, el Standard Firmdata. El procediment és el següent: entrar a Arduino i descarregar el programari propi d'Arduino; des d'allà, descarregar el microprogramari a l'ordinador; connectar la placa a l'ordinador i carregar el microprogramari de l'ordinador a la placa. 

La secció següent explica pas a pas com fer-ho.

Arduino  Ardu.png

Arduino és una placa de control programable, econòmica i de disseny obert amb una comunitat de persones que la utilitzen àmplia i molt activa. S’usa a nivell professional, industrial o personal, per a projectes, productes o sistemes domòtics, intel·ligents, robòtics, etc. i amb altres fins: lúdics, educatius, artístics, etc.

Arduino Uno i Nano.png

El llenguatge “oficial” per programar aquestes plaques és una variant del programa textual anomenat C (en el que s'inspiren llenguatges com Javascript o PHP, per exemple), àmpliament conegut i popular. Tanmateix, en contextos en els quals cal o es vol programar per blocs, és possible usar les plaques Arduino fent ús d'altres opcions, com per exemple Scratch for Arduino o Snap4Arduino.

El llenguatge Arduino té aquest aspecte:

RTENOTITLE

Es pot comparar amb el mateix programa fet amb Snap4Arduino.

Descàrrega i instal·lació del microprogramari Standard Firmdata

Per a descarregar el microprogramari (en anglès, firmware) que permet que l'entorn de programació i la placa es puguin "entendre", només cal seguir les instruccions de descàrrega de la pàgina oficial d’Arduino.

RTENOTITLE

Un cop descarregat el programari d'Arduino, cal carregar el microprogramari “Standard Firmata” a la placa seguint el següent procediment:

1) Herramientas -->  selecció de la placa electrònica on es posarà (en aquest cas, Arduino Nano) --> selecció del port

RTENOTITLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Un cop seleccionada la placa i el port, seleccionar Archivo --> Ejemplos --> Firmata --> Standard Firmata

RTENOTITLE

3) Per últim, carregar el programa prement el botó Pujar.jpeg.png (situat a la cantonada superior esquerra de la pantalla) fins que aparegui el missatge "Carrega completada".

 Firmata.PNG

RTENOTITLE

Ja podem començar a programar amb Snap4Arduino!