Difference between revisions of "Introducció a Snap4Arduino"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 47: Line 47:
  
 
Es pot comparar amb [[Arduino-Polsador_amb_LED|el mateix programa fet amb '''Snap4Arduino''']].
 
Es pot comparar amb [[Arduino-Polsador_amb_LED|el mateix programa fet amb '''Snap4Arduino''']].
 +
  
 
=== Descàrrega i instal·lació del microprogramari ''Standard Firmdata'' ===
 
=== Descàrrega i instal·lació del microprogramari ''Standard Firmdata'' ===
Line 54: Line 55:
 
[[File:Ardunio.PNG|border|480px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Ardunio.PNG|border|480px|RTENOTITLE]]
  
Un cop descarregat el programari d'Arduino, cal carregar el microprogramari “Standard Firmata” a la placa seguint el següent procediment:
+
Un cop descarregat el programari d''''Arduino''', cal carregar el microprogramari “Standard Firmata” a la placa seguint el següent procediment:
  
 
1) '''''Herramientas''''' -->  selecció de la placa electrònica on es posarà (en aquest cas, Arduino Nano) --> selecció del port
 
1) '''''Herramientas''''' -->  selecció de la placa electrònica on es posarà (en aquest cas, Arduino Nano) --> selecció del port

Revision as of 19:02, 15 December 2018

Snap4Arduino Snap.png

Snap4Arduino és una modificació d’Snap! que permet interactuar amb gairebé totes les versions de la placa Arduino.     

A més de les utilitats pròpies d'Snap! també permet:

  • Operar amb circuits electrònics físics, gràcies a la categoria de blocs Arduino, sempre que estiguin connectats a una placa electrònica de tipus Arduino.
  • Interactuar amb vàries plaques Arduino al mateix temps, cosa que permet controlar projectes electrònics complexos.

Pel fet de poder fer programes que puguin ser llegits per les plaques electròniques Arduino, li cal:

  • Utilitzar un microprogramari estàndard d’Arduino (StandartFirmata).
  • Traduir els scripts bàsics en esbossos d’Arduino.

Descàrrega i accès

Snap4Arduino està registrat sota llicència pública de programari lliure, és a dir, que qualsevol lliurement pot descarregar-ne les fonts i modificar-les tant com vulgui.

Per disposar de la versió actual, Snap4Arduino 1.2.4, cal dirigir-se a la pestanya de descarregues de la pàgina web oficial, seleccionar el sistema operatiu corresponent i esperar que es baixi l’arxiu poder començar la instal·lació. A diferència d’Snap! i Scratch, de moment no hi ha una versió en línia per a programar sense la prèvia instal·lació del programari.

Un cop descarregat, només cal clicar la seva icona a l'escriptori de l'ordinador i s'obrirà el programa.

Interfície

Podem observar en la imatge inferior que la interfície de Snap4Arduino és pràcticament igual que la d’Snap!, excepte que conté una pestanya més a la paleta de blocs la qual permet la interacció amb les plaques Arduino.

RTENOTITLE

Standard Firmdata

Un cop descarregat el programa, el següent pas per a poder interactuar amb la placa Arduino és carregar un microprogramari específic a aquesta, el Standard Firmdata. El procediment és el següent: entrar a Arduino i descarregar el programari propi d'Arduino; des d'allà, descarregar el microprogramari a l'ordinador; connectar la placa a l'ordinador i carregar el microprogramari de l'ordinador a la placa. 

La secció següent explica pas a pas com fer-ho.

Arduino  Ardu.png

Arduino és una placa de control programable, econòmica i de disseny obert amb una comunitat de persones que la utilitzen àmplia i molt activa. S’usa a nivell professional, industrial o personal, per a projectes, productes o sistemes domòtics, intel·ligents, robòtics, etc. i amb altres fins: lúdics, educatius, artístics, etc.

Arduino Uno i Nano.png

El llenguatge “oficial” per programar aquestes plaques és una variant del programa textual anomenat C (en el que s'inspiren llenguatges com Javascript o PHP, per exemple), àmpliament conegut i popular. Tanmateix, en contextos en els quals cal o es vol programar per blocs, és possible usar les plaques Arduino fent ús d'altres opcions, com per exemple Scratch for Arduino o Snap4Arduino.

El llenguatge Arduino té aquest aspecte:

RTENOTITLE

Es pot comparar amb el mateix programa fet amb Snap4Arduino.


Descàrrega i instal·lació del microprogramari Standard Firmdata

Per a descarregar el microprogramari (en anglès, firmware) que permet que l'entorn de programació i la placa es puguin "entendre", només cal seguir les instruccions de descàrrega de la pàgina oficial d’Arduino.

RTENOTITLE

Un cop descarregat el programari d'Arduino, cal carregar el microprogramari “Standard Firmata” a la placa seguint el següent procediment:

1) Herramientas -->  selecció de la placa electrònica on es posarà (en aquest cas, Arduino Nano) --> selecció del port

RTENOTITLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Un cop seleccionada la placa i el port, seleccionar Archivo --> Ejemplos --> Firmata --> Standard Firmata

RTENOTITLE

3) Per últim, carregar el programa prement el botó Pujar.jpeg.png (situat a la cantonada superior esquerra de la pantalla) fins que aparegui el missatge "Carrega completada".

 Firmata.PNG

RTENOTITLE

Ja podem començar a programar amb Snap4Arduino!