Invasió de globus

From Edutec Wiki
Revision as of 15:48, 5 December 2018 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Què és la clonació?

Clons Scratch 3.jpg
La clonació és multiplicar un objecte. Aquesta acció permet simplificar la feina, ja que quan clonem l’objecte també ho fem amb la seva programació. Per tant, només cal donar les indicacions una vegada perquè aquestes s’executin a tots els clons de l’objecte inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple

Aprendrem a fer la clonació mitjançant un exemple.

Busquem l’objecte “globus” de la biblioteca d’objectes d’Scratch, s'hi accededeix d'aquesta manera:

Tria personatge Scratch 3.jpg

Un cop a la galeria, seleccionem el globus i tornem amb l'enllaç "Enrere" que hi ha a la cantonada superior esquerra de la pantalla:

Tria personatge 2 Scratch 3.jpg

 

De tornada a la zona de programació, li indiquem que al prémer la bandera es creïn "còpies" (clons) d’aquest objecte:

Clon4.jpg

Obtenim això:

Clonacio2 Scratch 3.jpg
A primera vista, sembla que no hagi funcionat però el que passa és que totes les còpies (o clons) esta superposades una a sobre de l'altra, de manera que l'aparença és d'un únic globus.

 

 

 

 

 

Clonacio22 Scratch 3.jpg

 

 

Si posem el ratolí a sobre i arrastrem el globus, veurem que hi ha un altre a sota. I si seguim comprovem que de fet n'hi ha uns quants.

 

 

 

És a dir, ens interessa que els globus creats a més es desplacin a una altra posició, per a poder veure com es van clonant. Per a això farem un altre petit programa, indicant la posició i el moviment que ha d’executar cada nou globus:

Clonacio3 Scratch 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ara afegim una condició per a poder interactuar amb els globus. Anem a indicar que en clicar sobre un globus amb el ratolí, aquest "es punxi", desaparegui (però no els altres). Farem servir un bloc del grup Sensors. Comprovem que amb un sol objecte i programa podem tractar molts globus, però que cadascun reaccionarà de manera individual al punter del ratolí. Hem creat un joc senzill.

Clonacio4 Scratch 3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa final quedaria així:

 
Clonacio5 Scratch 3.jpg

Amb Scratch 2.0, és possible també fer ús del sensor de moviment de la webcam de l’ordinador. Es faria canviant els respectius blocs dels sensors. 

RTENOTITLE