Invasió de globus

From Edutec Wiki
Revision as of 17:37, 5 December 2018 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Què és la clonació?

Clons Scratch 3.jpg
La clonació és la multiplicació d'un objecte. Aquesta acció permet simplificar la feina, ja que quan clonem l’objecte també ho fem amb la seva programació. Per tant, només cal donar les indicacions una vegada perquè aquestes s’executin a tots els clons de l’objecte inicial.

Aprendrem a fer la clonació mitjançant un exemple.

 

*Aquest tutorial està pensat per a ser seguit amb Scratch 3.0 en motiu de la seva propera estrena. No obstant és totalment replicable amb els mateixos blocs de programació amb Scratch 2.0

 

 

 

Exemple:

Busquem l’objecte “globus” de la biblioteca d’objectes d’Scratch, s'hi accededeix d'aquesta manera:

Tria personatge Scratch 3.jpg

Un cop a la galeria, seleccionem el globus i tornem amb l'enllaç "Enrere" que hi ha a la cantonada superior esquerra de la pantalla:

Tria personatge 2 Scratch 3.jpg

 

Creació de clons

De tornada a la zona de programació, li indiquem que al prémer la bandera es creïn "còpies" (clons) d’aquest objecte:

Clon4.jpg

Obtenim això:

Clonacio2 Scratch 3.jpg
A primera vista, sembla que no hagi funcionat però el que passa és que totes les còpies (o clons) estan superposades una a sobre de l'altra, de manera que l'aparença és d'un únic globus.

 

 

 

 

 

Clonacio22 Scratch 3.jpg

 

 

Si posem el ratolí a sobre i arrastrem el globus, veurem que hi ha un altre a sota. I si seguim comprovem que de fet n'hi ha uns quants.

 

 

 

És a dir, almenys en aquest cas ens interessa que els globus creats a més es desplacin a una altra posició, per a poder veure com es van clonant. Per a això farem un altre petit programa, indicant la posició i el moviment que ha d’executar cada nou globus:

Clonacio3 Scratch 3.jpg

Atenció! El bloc "quan una còpia meva comenci" es troba a la categoria de blocs de "Control".

Interacció amb clons

Ara afegim una condició per a poder interactuar amb els globus. Anem a indicar que en clicar sobre un globus amb el ratolí, aquest "es punxi", desaparegui (però no els altres). Farem servir un bloc del grup Sensors. Comprovem que amb un sol objecte i programa podem tractar molts globus, però que cadascun reaccionarà de manera individual al punter del ratolí. Hem creat un joc senzill.

Clonacio4 Scratch 3.jpg

 

El programa final quedaria així:

Clonacio5 Scratch 3.jpg

 

Extensió "Captura de Vídeo"

Amb Scratch 2.0, és possible fer ús del sensor de moviment de la webcam de l’ordinador utilitzant blocs dels sensors accessibles directament des del grup de blocs "Sensors":

Blocs sensor de vídeo a Scratch 2.0.jpg

Això ens permet petar els globus quan els toquem directament amb el dit a l'escenari. El programa de l'exemple quedaria així:

RTENOTITLE


Scratch 3.0

A la versió 3.0 aquests blocs no apareixen al grup de blocs dintre de la categoria "Sensors" sino que cal utilitzar una extensió anomenada "Captura de Vídeo". Per a accedir-hi, primer cal accedir a les extensions de Scratch 3.0, ho farem clicant a sobre de la icona de la cantonada inferior esquerra de la pantalla:

Extensions1 Scratch 3.0.jpg

 

Ens porta a aquesta pàgina, on seleccionem l'extensió anomenada "Captura de Vídeo":

Extensions2 Scratch 3.0.jpg

 

En seleccionar-la, veiem que ens porta de nou a la pàgina de programació i que ens mostra els nous blocs que ha importat:

Extensions video1 Scratch 3.0.jpg
I que ja queden dins d'una nova categoria de blocs:
Extensions video2 Scratch 3.0.jpg

 

Observem com el fons de l'escenari es transforma en el que va gravant la càmera de l'ordinador, ens veiem a nosaltres mateixos com en un mirall:

Extensions video3 Scratch 3.0.jpg

 

Si volem, podem modificar la transparència del fons de l'escenari, és a dir del que s'està gravant, usant aquest bloc:

Extensions video4 Scratch 3.0.jpg

 

Per acabar, veiem que el programa amb Scratch 3.0, un cop importats els blocs, queda igual que amb Scratch 2.0. Té aquest aspecte:

Clonacio6 Scratch 3.jpg