Difference between revisions of "Materials Edulab"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
Aquí teniu disponible una de les formacions que es duen a terme al [https://www.citilab.eu/ Citilab]. Està organitzada en cinc sessions formatives, en cadascuna de les quals s'indica les acivitats a realitzar i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles.
 
Aquí teniu disponible una de les formacions que es duen a terme al [https://www.citilab.eu/ Citilab]. Està organitzada en cinc sessions formatives, en cadascuna de les quals s'indica les acivitats a realitzar i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles.
  
En cas de tenir qualsevol dubte, podeu enviar-nos un correu a [[edutec@citilab.eu|edutec@citilab.eu]]
+
En cas de tenir qualsevol dubte, podeu enviar-nos un correu a [[Edutec@citilab.eu|edutec@citilab.eu]]
  
 
A continuació teniu un quadre de les sessions amb els enllaços de cada activitat a més d'un petit resum del contingut d'aquestes: 
 
A continuació teniu un quadre de les sessions amb els enllaços de cada activitat a més d'un petit resum del contingut d'aquestes: 
 
==   ==
 
  
 
{| class="wikitable" style="font-size: 13px;"
 
{| class="wikitable" style="font-size: 13px;"

Revision as of 10:47, 18 March 2020

Benvingudes i benvinguts!

Aquí teniu disponible una de les formacions que es duen a terme al Citilab. Està organitzada en cinc sessions formatives, en cadascuna de les quals s'indica les acivitats a realitzar i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles.

En cas de tenir qualsevol dubte, podeu enviar-nos un correu a edutec@citilab.eu

A continuació teniu un quadre de les sessions amb els enllaços de cada activitat a més d'un petit resum del contingut d'aquestes: 

Sessió 1

Introducció a la programació per blocs

Activitat Contingut
Introducció a Scratch
 • Introducció a la programació visual per blocs. Introducció a l’entorn Scratch.
 • Registre a Scratch.
 • Objectes (personatges, vestits) i escenari (fons).
 • Grups de blocs bàsics per començar a programar: Moviment, Aspecte, Control i Esdeveniments.
Laika al laberint espacial
 • Estructures bàsiques de programació: seqüències, condicions simples, iteracions.
 • Creació, modificació i ús de variables.
 • Interacció directa entre objectes.

Sessió 2

Aprofundiment a la programació per blocs

Activitat  Contingut
Històries animades
 • Preparació d’històries interactives: guió, personatges i recursos gràfics.
 • Construcció de la història: esdeveniments i estat.
 • Gestió del temps de la història: esperes i missatges.
Vaixell musical
 • Estructures de dades, llistes i funcions.
 • Dibuix d'objectes i fons propis a Scratch.
 • Efectes visuals.
 • Sons i notes musicals.
Invasió de globus
 • Clonació d'un objecte.
 • Interactivitat usant la webcam.
 • Gravació de vídeos.

Sessió 3

Programació orientada a la robòtica

Activitat Contingut

Introducció a Snap!

Triangle, quadrat, pentàgon...

Nòria

 • Introducció a la interfície Snap!
 • Funcions extres respecte Scratch:
  • Creació de blocs propis
  • Llistes de primer ordre
  • Unió d'objectes

Robot seguidor de línies Scratch

Robot seguidor de línies Snap!

 • Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.

Sessió 4

Robòtica educativa: del món virtual al món físic

Activitat Contingut
Introducció a Snap4Arduino
 • Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.
 • Descarrega i insta·lació del programari.
 • Instal·lació del firmware "Standard Firmata" .
Llum amb interruptor
 • Estructura de la placa Arduino.
 • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.
Semàfor virtual / Semàfor real
 • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.

Introducció a MicroBlocks

Telesketch

 • Introducció a l'entorn de programació MicroBlocks
 • Introducció a la placa electrònica educativa micro:bit

Pedra, paper, tisora

Desactiva la bomba

 • Activitats amb la placa electrònica educativa micro:bit

Introducció al robot Fantàstic

Robot telecinèsic

 • Introducció a la placa electrònica educativa ED1
 • Introducció al robot Fantàstic
 • Motors de corrent continu, servomotors i motors.
 • Sensors de llum.
 • Control de sensors i servos.

Sessió 5

Aplicacions mòbils i impressió 3D

Activitat Contingut
Introducció a App Inventor 
 • Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.
App-rendre idiomes
 • Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes.
 • Ús de variables i procediments (blocs propis)

Introducció a la impressió 3D

Cargol treu banya

 • Impressió 3D en entorns educatius.
 • Entorn de programació per blocs Beetle Blocks. Grup de blocs Formes.
 • Dibuix de peces amb volum usant instruccions per blocs. Posició, orientació, escala.
Projecte final
 • Realització d'un projecte d'intervenció en un entorn real