Difference between revisions of "Posa llums al Citilab"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
  
= '''<span style="font-size:large;">Posa llums al Citilab</span>'''&nbsp;[[File:Bombeta 0.PNG|100px|Bombeta 0.PNG]] =
+
= '''<span style="font-size:large">Posa llums al Citilab</span>'''&nbsp;[[File:Bombeta 0.PNG|100px|Bombeta 0.PNG]] =
  
&nbsp;En motiu de celebració dels 10 anys del Citilab, l’equip [http://edutec.citilab.eu/ Edutec] ha elaborat un sistema de llums que han permès gamificar la façana de l’edifici. Tot seguit trobem el procés de desenvolupament emprat per a l’elaboració de l’activitat.
+
Amb motiu de la celebració dels 10 anys del Citilab, l’equip [http://edutec.citilab.eu/ Edutec] ha elaborat un sistema de llums que han permès gamificar la façana de l’edifici. Tot seguit trobem el procés de desenvolupament emprat per a l’elaboració de l’activitat.
  
 
=== '''Objectius:''' ===
 
=== '''Objectius:''' ===
Line 14: Line 14:
  
 
Per començar, distingim entre el disseny i desenvolupament del programa per una banda i per l’altra, l’estructura física i els components electrònics.
 
Per començar, distingim entre el disseny i desenvolupament del programa per una banda i per l’altra, l’estructura física i els components electrònics.
 
&nbsp;
 
 
  
 
==== '''Sobre el programa:''' ====
 
==== '''Sobre el programa:''' ====
  
[http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Snap4Arduino] ha estat el software que s’ha utilitzat per crear els programes amb els que es controlen els jocs. Es tracta d’un software que permet programar a través d’un llenguatge visual per blocs, simplificant el procés abstracte de programar fent-lo així més senzill i accessible.
+
[http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Snap4Arduino] ha estat el software que s’ha utilitzat per crear els programes amb el qual es controlen els jocs. Es tracta d’un software que permet programar a través d’un llenguatge visual per blocs, simplificant el procés abstracte de programar fent-lo així més senzill i accessible.
<p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Bombeta 1.PNG|900px|Bombeta 1.PNG]]</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Programació visual per blocs amb Snap4Arduino)</span></p>  
+
<p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Bombeta 1.PNG|900px|Bombeta 1.PNG]]</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Programació visual per blocs amb Snap4Arduino)</span></p>  
 
Es va distribuir la façana segons dues parts; l’esquerre i la dreta i es van dissenyar dos jocs corresponents a cada costat d’aquesta.
 
Es va distribuir la façana segons dues parts; l’esquerre i la dreta i es van dissenyar dos jocs corresponents a cada costat d’aquesta.
<p style="text-align: center;">[[File:Bombeta 2.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Resultat dels programes complets)</p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:Bombeta 2.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Resultat dels programes complets)</p>  
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A la part dretab es podia jugar al tradicional joc del “Simon”, on s’encenien a l’atzar una sèrie de finestres i els usuaris a través del programa havien de detectar quines s’havien encès i l’ordre en que ho feien. Pel que fa a la part esquerre, es podia jugar al joc de les parelles. S’encenien també a l’atzar dues finestres i s’havia de detectar quines havien estat. Aquest procés es repetia fins a obtenir totes les finestres enceses.
+
A la part dreta es podia jugar al tradicional joc del “Simon”, on s’encenien a l’atzar una sèrie de finestres i els usuaris a través del programa havien de detectar quines s’havien encès i l’ordre en que ho feien. Pel que fa a la part esquerra, es podia jugar al joc de les parelles. S’encenien també a l’atzar dues finestres i s’havia de detectar quines havien estat. Aquest procés es repetia fins a obtenir totes les finestres enceses.
<p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Bombeta 3.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller;">&nbsp; (Exemple d'aplicació del joc de les parelles)</span></p>  
+
<p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[[File:Bombeta 3.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller">&nbsp; (Exemple d'aplicació del joc de les parelles)</span></p>  
 
'''Sobre el muntatge de l’estructura física:'''
 
'''Sobre el muntatge de l’estructura física:'''
  
 
Per aconseguir il·luminar cadascuna de les finestres de la façana es va fer a través d’un suport de fusta que sostenia tres bombetes acompanyades d’un muntatge electrònic. Veiem a continuació el muntatge i l’esquema dels components:
 
Per aconseguir il·luminar cadascuna de les finestres de la façana es va fer a través d’un suport de fusta que sostenia tres bombetes acompanyades d’un muntatge electrònic. Veiem a continuació el muntatge i l’esquema dels components:
<p style="text-align: center;">[[File:Bombeta 4.PNG|1000px|RTENOTITLE]]&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller;">(Procés d'elaboració dels panells de llum)</span></p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:Bombeta 4.PNG|1000px|RTENOTITLE]]&nbsp;</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller">(Procés d'elaboració dels panells de llum)</span></p>  
 
Material utilitzat:&nbsp;&nbsp;
 
Material utilitzat:&nbsp;&nbsp;
  
*'''''Mòduls de relés''''': fa la funció d’interruptor de forma digital (dóna corrent). Cada relé conté 5V.  
+
*'''''Mòduls de relés''''': fa la funció d’interruptor de forma digital. Permet activar les bombetes o quaselvol dispositiu fins a&nbsp; uns 2000W de potència.  
*'''''Node MCU'''''; és una placa digital que es pot programar i té wifi incorporat per tal de poder controlar el programa a través d’eines externes com ara en el nostre cas Snap4Arduino.  
+
*'''''NodeMCU''''': és una placa digital que es pot programar de forma semblant a l'Arduino i té wifi incorporat. A la placa es programa un petit servidor web que acitiva les bombetes i es controla a través d’eines externes com ara en el nostre cas Snap4Arduino.  
*'''Cables de prototipatge''' que connecten les plaques.  
+
*'''Cables: '''cable de prototipatge per connectar la placa i els relés i cables elèctric per la part de alta tensió.
 +
*'''Carregador de mòbil:''' per alimentar la placa NodeMCU.  
  
Per tal de controlar la llum de la bombeta a través de l’aplicació generada, hem necessitat d’un ''Mòdul Rele'' el qual fa la funció '''d’interruptor digital''' i d’una placa de ''Nodes MCU,'' que permet '''carregar el programa''' creat amb '''Snap4Arduino''' a través de&nbsp; '''connexió WIFI'''. Veiem l’esquema a continuació;
+
Per tal de controlar la llum de la bombeta a través de l’aplicació generada, hem necessitat d’un ''Mòdul Rele'' el qual fa la funció '''d’interruptor digital''' i d’una placa de ''NodeMCU on es programa un servidor web,'' que permet '''activar les llums amb el programa''' creat amb '''Snap4Arduino''' a través de&nbsp; '''connexió WIFI'''. Veiem l’esquema a continuació;
  
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<p style="text-align: center;">[[File:Bombeta 5.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller;">&nbsp; (Esquema dels components)</span></p>
+
<p style="text-align: center">[[File:Bombeta 5.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size:smaller">&nbsp; (Esquema dels components)</span></p>  
 
+
 
==== Resultat final ====
 
==== Resultat final ====
  
 
Finalment a banda de poder interaccionar amb la façana de l’edifici, el resultat final permetia obtenir un lluminós efecte visual:&nbsp;
 
Finalment a banda de poder interaccionar amb la façana de l’edifici, el resultat final permetia obtenir un lluminós efecte visual:&nbsp;
<p style="text-align: center;">[[File:Bombeta 6.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-size:smaller;">&nbsp; (Il·luminació de tots la façana)</span></p>  
+
<p style="text-align: center">[[File:Bombeta 6.PNG|RTENOTITLE]]</p> <p style="text-align: center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="font-size:smaller">&nbsp; (Il·luminació de tots la façana)</span></p>  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Revision as of 15:12, 13 November 2017

Posa llums al Citilab Bombeta 0.PNG

Amb motiu de la celebració dels 10 anys del Citilab, l’equip Edutec ha elaborat un sistema de llums que han permès gamificar la façana de l’edifici. Tot seguit trobem el procés de desenvolupament emprat per a l’elaboració de l’activitat.

Objectius:

 • Gamificar la façana del Citilab mitjançant la interacció amb aquesta a través de les noves tecnologies.
  • Despertar en el ciutadà la curiositat i l’art tecnològic.
  • Simular un joc tradicional amb eines tecnològiques a gran escala.

  Disseny i desenvolupament:

  Per començar, distingim entre el disseny i desenvolupament del programa per una banda i per l’altra, l’estructura física i els components electrònics.

  Sobre el programa:

  Snap4Arduino ha estat el software que s’ha utilitzat per crear els programes amb el qual es controlen els jocs. Es tracta d’un software que permet programar a través d’un llenguatge visual per blocs, simplificant el procés abstracte de programar fent-lo així més senzill i accessible.

                                 Bombeta 1.PNG

                                                                                                                                                                      (Programació visual per blocs amb Snap4Arduino)

  Es va distribuir la façana segons dues parts; l’esquerre i la dreta i es van dissenyar dos jocs corresponents a cada costat d’aquesta.

  RTENOTITLE

                                                                                                                                                             (Resultat dels programes complets)

  A la part dreta es podia jugar al tradicional joc del “Simon”, on s’encenien a l’atzar una sèrie de finestres i els usuaris a través del programa havien de detectar quines s’havien encès i l’ordre en que ho feien. Pel que fa a la part esquerra, es podia jugar al joc de les parelles. S’encenien també a l’atzar dues finestres i s’havia de detectar quines havien estat. Aquest procés es repetia fins a obtenir totes les finestres enceses.

           RTENOTITLE

                                                                             (Exemple d'aplicació del joc de les parelles)

  Sobre el muntatge de l’estructura física:

  Per aconseguir il·luminar cadascuna de les finestres de la façana es va fer a través d’un suport de fusta que sostenia tres bombetes acompanyades d’un muntatge electrònic. Veiem a continuació el muntatge i l’esquema dels components:

  RTENOTITLE 

                                                                                                                                                                                                                     (Procés d'elaboració dels panells de llum)

  Material utilitzat:  

  • Mòduls de relés: fa la funció d’interruptor de forma digital. Permet activar les bombetes o quaselvol dispositiu fins a  uns 2000W de potència.
  • NodeMCU: és una placa digital que es pot programar de forma semblant a l'Arduino i té wifi incorporat. A la placa es programa un petit servidor web que acitiva les bombetes i es controla a través d’eines externes com ara en el nostre cas Snap4Arduino.
  • Cables: cable de prototipatge per connectar la placa i els relés i cables elèctric per la part de alta tensió.
  • Carregador de mòbil: per alimentar la placa NodeMCU.

  Per tal de controlar la llum de la bombeta a través de l’aplicació generada, hem necessitat d’un Mòdul Rele el qual fa la funció d’interruptor digital i d’una placa de NodeMCU on es programa un servidor web, que permet activar les llums amb el programa creat amb Snap4Arduino a través de  connexió WIFI. Veiem l’esquema a continuació;

                               

  RTENOTITLE

                                                                                                                                 (Esquema dels components)

  Resultat final

  Finalment a banda de poder interaccionar amb la façana de l’edifici, el resultat final permetia obtenir un lluminós efecte visual: 

  RTENOTITLE

                                                                                                                                                                        (Il·luminació de tots la façana)