Posa llums al Citilab

From Edutec Wiki
Revision as of 15:12, 13 November 2017 by Jogaye (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Posa llums al Citilab Bombeta 0.PNG

Amb motiu de la celebració dels 10 anys del Citilab, l’equip Edutec ha elaborat un sistema de llums que han permès gamificar la façana de l’edifici. Tot seguit trobem el procés de desenvolupament emprat per a l’elaboració de l’activitat.

Objectius:

 • Gamificar la façana del Citilab mitjançant la interacció amb aquesta a través de les noves tecnologies.
  • Despertar en el ciutadà la curiositat i l’art tecnològic.
  • Simular un joc tradicional amb eines tecnològiques a gran escala.

  Disseny i desenvolupament:

  Per començar, distingim entre el disseny i desenvolupament del programa per una banda i per l’altra, l’estructura física i els components electrònics.

  Sobre el programa:

  Snap4Arduino ha estat el software que s’ha utilitzat per crear els programes amb el qual es controlen els jocs. Es tracta d’un software que permet programar a través d’un llenguatge visual per blocs, simplificant el procés abstracte de programar fent-lo així més senzill i accessible.

                                 Bombeta 1.PNG

                                                                                                                                                                      (Programació visual per blocs amb Snap4Arduino)

  Es va distribuir la façana segons dues parts; l’esquerre i la dreta i es van dissenyar dos jocs corresponents a cada costat d’aquesta.

  RTENOTITLE

                                                                                                                                                             (Resultat dels programes complets)

  A la part dreta es podia jugar al tradicional joc del “Simon”, on s’encenien a l’atzar una sèrie de finestres i els usuaris a través del programa havien de detectar quines s’havien encès i l’ordre en que ho feien. Pel que fa a la part esquerra, es podia jugar al joc de les parelles. S’encenien també a l’atzar dues finestres i s’havia de detectar quines havien estat. Aquest procés es repetia fins a obtenir totes les finestres enceses.

           RTENOTITLE

                                                                             (Exemple d'aplicació del joc de les parelles)

  Sobre el muntatge de l’estructura física:

  Per aconseguir il·luminar cadascuna de les finestres de la façana es va fer a través d’un suport de fusta que sostenia tres bombetes acompanyades d’un muntatge electrònic. Veiem a continuació el muntatge i l’esquema dels components:

  RTENOTITLE 

                                                                                                                                                                                                                     (Procés d'elaboració dels panells de llum)

  Material utilitzat:  

  • Mòduls de relés: fa la funció d’interruptor de forma digital. Permet activar les bombetes o quaselvol dispositiu fins a  uns 2000W de potència.
  • NodeMCU: és una placa digital que es pot programar de forma semblant a l'Arduino i té wifi incorporat. A la placa es programa un petit servidor web que acitiva les bombetes i es controla a través d’eines externes com ara en el nostre cas Snap4Arduino.
  • Cables: cable de prototipatge per connectar la placa i els relés i cables elèctric per la part de alta tensió.
  • Carregador de mòbil: per alimentar la placa NodeMCU.

  Per tal de controlar la llum de la bombeta a través de l’aplicació generada, hem necessitat d’un Mòdul Rele el qual fa la funció d’interruptor digital i d’una placa de NodeMCU on es programa un servidor web, que permet activar les llums amb el programa creat amb Snap4Arduino a través de  connexió WIFI. Veiem l’esquema a continuació;

                               

  RTENOTITLE

                                                                                                                                 (Esquema dels components)

  Resultat final

  Finalment a banda de poder interaccionar amb la façana de l’edifici, el resultat final permetia obtenir un lluminós efecte visual: 

  RTENOTITLE

                                                                                                                                                                        (Il·luminació de tots la façana)