Difference between revisions of "Projecte final"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
Line 45: Line 45:
 
| Mostrar tot el material que s’ha creat en el projecte, tant l’elaborat per tu, com a monitor o monitora, com els resultats obtinguts pels nens i nenes participants. En el cas que alguns d'aquests continguts es trobin en línia, hauran de ser públics, és a dir, accessibles per a tothom sense necessitat d’identificar-se. Cal incloure un enllaç cap aquests continguts en el document que es presenti en PDF.
 
| Mostrar tot el material que s’ha creat en el projecte, tant l’elaborat per tu, com a monitor o monitora, com els resultats obtinguts pels nens i nenes participants. En el cas que alguns d'aquests continguts es trobin en línia, hauran de ser públics, és a dir, accessibles per a tothom sense necessitat d’identificar-se. Cal incloure un enllaç cap aquests continguts en el document que es presenti en PDF.
 
|}
 
|}
 +
  
 
== Suport ==
 
== Suport ==
  
El suport per presentar la documentació del projecte és lliure: podeu fer-ho des d’un document PDF de Word fins a una presentació de Power Point o altres.
+
El suport per presentar la documentació del projecte és lliure: podeu fer-ho des d’un document PDF de Word fins a una presentació de PowerPoint o altres.
  
 
L’important és que '''contingui <u>tots</u> els apartats descrits'''.
 
L’important és que '''contingui <u>tots</u> els apartats descrits'''.

Revision as of 18:57, 25 February 2019

BitBot.cat-logo.jpg
La tasca final de BitBot és elaborar i documentar un projecte que es desenvolupi utilitzant recursos de programació i robòtica educativa com a eina d’ensenyament/aprenentatge en un entorn contextualitzat. L’activitat ha de ser competencial, és a dir, ha de tenir una finalitat clara i definida.

 

El projecte ha de dur-se a terme segons una d'aquestes dues perspectives diferents:

A) Una experiència educativa formal o informal duta a terme amb alumnat. És a dir, un resultat obtingut a través de la realització d’una activitat dissenyada i dinamitzada per tu.

B) Una activitat prototip pensada per ser realitzada a la pràctica en un entorn real. Ha d'estar dissenyada "clau en mà", és a dir, de manera que estigui llesta per a dur-se a terme sense que calgui res més.

Objectiu

Posar en pràctica el contingut desenvolupat en el curs de formació mitjançant el disseny d’una activitat didàctica pensada per ser desenvolupada en un entorn real.

Model

Tant si s'escull la modalitat (A) com la (B) de projecte, és indispensable que contingui tots els següents apartats i de manera que estiguin ben identificats:

Documentació del projecte

Portada Títol de la proposta, data de realització i, en el cas que es vulgui participar en el concurs, el text "Participa en la iniciativa de propostes didàctiques de bitbot.cat"
Contextualització (Màxim 100 paraules) En aquest apartat, cal informar sobre l’entorn de formació des d’on s’imparteix aquest projecte, també cal descriure el col·lectiu a qui va dirigit (l’edat del grup i quantitat d’alumnes que el duran a terme i característiques especials d’aquest col·lectiu), la durada i la tipologia i material necessari per dur-la a terme. Es tracta de situar el projecte segons un context i un grup d’usuaris receptors de la formació.
Objectius Els objectius fan referència a la finalitat del projecte. Cal descriure breument un a un, separarant-los en punts, tots els objectius que es volen obtenir.
Continguts Els continguts són els coneixements i conceptes que degudament combinats i contextualitzats permeten assolir les competències bàsiques.
Descripció Descriure de forma resumida el procés en que s’ha dut a terme l’activitat.
Avaluació Descriure el mètode d’avaluació de l’activitat que es durà a terme. L’avaluació d’una activitat té per objectiu comprovar si s’han assolit cadascun dels objectius que s’han determinat a l’inici i en quin grau. Una bon mètode és fer-ho representant-los en una rúbrica, on senyalar els diferents graus d’assoliment de cadascun.
Mostra del resultat Mostrar tot el material que s’ha creat en el projecte, tant l’elaborat per tu, com a monitor o monitora, com els resultats obtinguts pels nens i nenes participants. En el cas que alguns d'aquests continguts es trobin en línia, hauran de ser públics, és a dir, accessibles per a tothom sense necessitat d’identificar-se. Cal incloure un enllaç cap aquests continguts en el document que es presenti en PDF.


Suport

El suport per presentar la documentació del projecte és lliure: podeu fer-ho des d’un document PDF de Word fins a una presentació de PowerPoint o altres.

L’important és que contingui tots els apartats descrits.

Criteris d'avaluació

A continuació es mostra la rúbrica amb els criteris d’avaluació que es seguiran per avaluar el projectes que presentaràs. Et recomanem consultar-la ja des d'abans de començar el teu projecte i tenir en compte a l’hora de fer-lo.

Es valorarà cadascun dels aspectes descrits (cadascuna de les files) segons tres criteris (columnes):

  • 1 com a puntuació més baixa i per tant, aspecte que caldrà millorar
  • 2 com a puntació intermitja, entre 1 i 3
  • 3 com a puntuació màxima, indicant que està correctament reflectit aquest ítem al projecte

Tots els objectius (saber contextualitzar, saber programar, ... , saber documentar el projecte) tenen el mateix valor, és a dir, que cadascun val un 16'7% (1/6) de l'avaluació total final.

 

A millorar

(1)

Bo

(2)

Excel·lent

(3)

Contextualització L’activitat està poc relacionada amb el context i els objectius plantejats. L’activitat està relacionada amb el context i els objectius plantejats però no aporta valor al contingut desenvolupat (no és competencial). L’activitat és competencial: aporta valor al contingut desenvolupat.
Programació Programació pobra, poc treballada. Correcta, ha explorat diferents possibilitats. Programació rica i efectiva.
Interactivitat Pobra, no permet interactuar. Correcta, és possible interactuar però només d’una forma. És possible interactuar de diverses maneres.
Creativitat Pobra, no ha aconseguit crear un projecte propi, original. El projecte conté bones idees. El projecte conté nous elements creats.
Recursos El recurs utilitzat no presenta coherència amb els continguts del projecte desenvolupat. El recurs utilitzat és coherent amb els continguts del projecte desenvolupat. Combina més d’un recurs de forma coherent per al desenvolupament dels continguts del projecte.
Documentació del projecte Documentació incompleta per manca d'un o més elements de la pauta descrita al model. Documentació de tots els elements de la pauta però poc definida. Documentació completa, clara i ben definida.

 

Data d'entrega

Curs presencial: 31 de gener de 2019, a les 23h55, com a molt tard

Curs semi-presencial: 10 de febrer de 2019, a les 23h55, com a molt tard

Selecció​ ​de​ ​les​ ​millors​ ​propostes

Es constituirà un grup d’avaluació dels treballs participants que valorarà els treballs. El grup d’avaluació estarà format per:

● un representant de l’Organitzador

● un representant de l’entitat col·laboradora

● un representant del sector de l’educació en el lleure

● dos representants del sector de la programació i la robòtica educativa

Guardons​ ​i​ ​acte​ ​de​ ​lliurament

El grup d’avaluació escollirà els tres millors treballs de entre els participants a Bitbot.cat al llarg d'aquest any, que es guardonaran amb un diploma acreditatiu i un regal.

El lloc i la data de l’acte de lliurament s’anunciaran amb antelació a la finalització del període presentació dels treballs.

Protecció de dades

Els continguts lliurats hauran de respectar la legislació i reglamentació aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, propietat intel·lectual i ús d’imatge.

L’Organitzador recorda que la utilització d’obres musicals, sons, imatges o clips de vídeo preexistents en elements concrets dels continguts aportats, si són susceptibles de drets, requereixen l’autorització dels qui en són propietaris, o bé emprar una font de creació pròpia o sota una llicència Creative Commons que permeti aquest ús.

La persona participant eximeix l’Organitzador i l’entitat col·laboradora de la responsabilitat derivada de la difusió de les obres musicals, sons, imatges o clips de vídeo inclosos en els continguts aportats.

 

Exemples

Exemples de projectes finals realitzats:

Bitbot.cat

Aquest article forma part del programa Bitbot.cat, podeu consultar la resta d'articles a:

Bitbot.cat és un programa implusat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, que neix amb l’objectiu d’impulsar la millora de les competències digitals del jovent i promoure el creixement de les vocacions tecnològiques.

Una de les accions que es proposa aconseguir és la capacitació de monitores i monitors per a conduir i desenvolupar activitats educatives de lleure en els camps de la robòtica i la programació, per tal d’anar formalitzant aquesta oferta amb monitores i monitors certificats.