Projectes BitBot 2017-2018

From Edutec Wiki
Revision as of 12:58, 2 February 2018 by Vcasado (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Còmic sobre assetjamente entre iguals (Scratch)

Antonio Collado - Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló

L'Antonio, des del Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló ha dissenyat una activitat amb Scratch per a nens d'11 anys on l'objectiu és crear un còmic interactiu que permeti treballar el concepte d'assetjament entre iguals. A continuació observem alguns dels resultats que ha obtingut:

 

RTENOTITLE

 

RTENOTITLE

Enllaç a la documentació del projecte "Còmic sobre assetjamente entre iguals"

 

Laberint (Scratch)

Cristina Sobrino - Centre de Promoció Social Francesc Palau

La Cristina ha creat un laberint amb l'objectiu d'introduïr els nens i nenes d'entre 8 i 12 anys a l'entorn de programació Scratch. Podem veure el resultat que plenteja a continuació:

 

Cristina sobrino.PNG

Enllaç a la documentació del projecte "Laberint"

 

TecNoies

Beatriz Garcés i Aida Moral - Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú

La Bea i l'Aida han treballat en un projecte basat en tallers pensats per nenes de 8 a 12 anys per tal de posar en coneixement la presència femenina en el món de les STEM. La idea és investigar sobre algunes d'aquestes figures femenines aprofitant els recursos disponibles a les biblioteques i crear projectes amb Scratch basades en elles.

A continuació teniu un exemple:

RTENOTITLE

Enllaç a la documentació del projecte "TecNoies"

 

Carrera de obstáculos

Fran Amezcua - Inquiet.cat

El Fran ha el·laborat un taller enfocat a nens entre 8 i 12 anys on la idea és desenvolupar un joc per tal de treballar el tema de la seguretat vial. A continuació teniu l'enllaç a l'exemple que ha desenvolupat:

RTENOTITLE

Enllaç a la documentació del projecte "Carrera de obstáculos"

 

El Joc de la Mediateca del Raval

Joel Calvet - Colectic

El Joel ha dissenyat una proposta de taller per grups mixtos de joves i gent gran on la idea és crear conjuntament un joc amb Scratch sobre el barri del Raval i la seva història. A continuació teniu un exemple:

RTENOTITLE

Enllaç a la documentació del projecte "El Joc de la Mediateca del Raval"

 

Iniciació a la programació amb l'Educació Viària

Jordi Bosch

El Jordi ha desenvolupat un projecte per a nens de primària en el que també es treballa l'educació viària però des del punt de vista del vianant:

Iniciació a la programació amb l'Educació Viària

Enllaç a la documentació del projecte "Introducció a la programació amb l'Educació Viària"

 

Creació de videojocs amb Snap!

Jordi Contreras - Futura Escola

El Jordi ha dissenyat un taller adreçat a nens i nenes de 12 a 14 anys on es tractarà de desenvolupar una sèrie de videojocs mitjançant l'Snap!. Podeu veure uns quants exemples de videojocs preparats per ell a continuació:

Pong2Players laberintoConEnemigos Nave_Esquiva_Asteroides

Whack-a-mole FlappyBirdCloneConBoton ZombieAttackConPresentacion

Enllaç a la documentació del projecte "Creació de videojocs amb Snap!"

 

Núvol experimental

Jordi Salvadó -  Museu Sant Pol de Mar

El Jordi ha creat un taller on la idea és desenvolupar un projecte electrònic basat en una placa Arduino, en el qual es tractarà de representar amb llum les ones electromagètiques que capti la placa amb un senzill cable rígid, fent-lo servir com si fos una antena.

Enllaç a la documentació del projecte "Núvol experimental"

 

Projecte GarageLab

Jose González - Fundació El Llindar

El Jose ha desenvolupat un projecte per aplicar-ho amb un grup de 8 nens de 3er i 4rt d'ESO amb grau d'alta dificultat. L'objectiu es crear des de zero un robot format per una placa Arduino i motors DC, tant dissenyant i fabricant la estructura mitjançant Autocad i una talladora làser, com la programació de la placa amb l'Snap4Arduino:

Enllaç a la documentació del projecte "Projecte GarageLab"