Projectes BitBot 2019-2020

From Edutec Wiki
Revision as of 09:22, 26 January 2021 by Ncoll (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, searchNúmeros amb Scratch

Alba Lajara

L'Alba ha dissenyat 5 activitats per treballar els nombres a l'etapa d'Educació Infantil. Les activitats estan pensades perquè els usuarios les puguin utilitzar de forma autònoma un cop se'ls hi ha explicat en funcionament bàsic.

Les activitats dissenyades són les següents:

1) Troba el número 1

Activitat en la que s'ha d’identificar el número 1 entre les pilotes de tenis i basquet que es mostren a l'escenari. Els tres objectesestaran en moviment, apareixeran a dalt de la pantalla i un cop
arribin a baix desapareixeran i apareixeran de nous. Cada cop que l’usuari fa clic al número 1 a través del ratolí guanya un punt.

RTENOTITLE

2)El pingüí menja números

Activitat en que els infants han de moure el ratolí per fer que un pingüí el segueixi, amb la finalitat que el pingüí toqui els 5 números que apareixen a la pantalla.

Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.05.22.png

3) Repassem els números

L’activitat consisteix en moure el ratolí per resseguir els números del 1 al 5.

RTENOTITLE

4) Atrapa els números

Aquest joc consisteix en que un personatge atrapi els números que van caient del cel.  En aquets cas, cada cop que el personatge toca un número sona el nom d’aquest  i desapareix.

RTENOTITLE

5) Juguem a bàsquet

En aqest joc l'usuari ha de moure el jugador utilitzant les fletxes delteclat per arribar als diferents nombres. 

RTENOTITLE

 

Es la hora de programar

Francisco Sánchez

En Francisco ha dissenyat una activitat per repassar les hores amb l'Scratch. Es tracta de simular el funcionament d'un rellotge analògic. A continuació s'enllaça la presentació que ha realitzat com a proposta de desenvolupament de l'activitat.

Captura de Pantalla 2021-01-26 a les 10.17.18.png