Difference between revisions of "Recursos formació BitBot"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
 
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
  
 
+
[[File:BitBot.cat-logo.jpg|border|left|300px|BitBot.cat-logo.jpg]]
  
 +
Benvingudes i benvinguts!
  
 +
Aquí hi ha un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs '''BitBot''' al [https://www.citilab.eu/ Citilab], impulsat per la Generalitat de Catalunya.
  
== Introducció  [[File:BitBot.cat-logo.jpg|100px|BitBot.cat-logo.jpg]] ==
+
L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes.
  
Les següents rúbriques són un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs. L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan catalogades  segons les diferents sessions de formació, acompanyades de breus continguts que permeten fer-se una idea d'allò que es treballa amb cadascuna d’elles.
+
Està organitzada seguint les cinc sessions formatives presencials que la componen, indicant acivitats a cadascuna d'elles i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles. Podeu consultar també la [[Bitbot|modalitat semi-pesencial]].
  
 
Endavant!
 
Endavant!
  
 +
 
  
 
+
== Recursos - Formació Bitbot.cat ==
== Recursos - formació Bitbot.cat ==
+
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
 
! colspan="5" |  
 
! colspan="5" |  
            Sessió 1
+
Sessió 1
  
'''         Introducció a la programació'''
+
'''Introducció a la programació per blocs'''
  
 
|-
 
|-
Line 25: Line 27:
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Scratch Introducció a Scratch]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Introducció_a_Scratch|Introducció a Scratch]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
*Introducció a la interfície d'Scratch, programació visual per blocs.  
+
*Introducció a la programació visual per blocs. Introducció a l’entorn Scratch.  
*Registre i elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.  
+
*Registre a Scratch.
 +
*Objectes (personatges, vestits) i escenari (fons).
 +
*Grups de blocs bàsics per començar a programar: Moviment, Aspecte, Control i Esdeveniments.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/El_laberint Laika al laberint espacial]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[El_laberint|Laika al laberint espacial]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
*Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).  
+
*Estructures bàsiques de programació: seqüències, condicions simples, iteracions.
 +
*Creació, modificació i ús de variables.
 +
*Interacció directa entre objectes.  
  
 
|}
 
|}
Line 40: Line 46:
 
|-
 
|-
 
! colspan="5" |  
 
! colspan="5" |  
            Sessió 2
+
Sessió 2
  
       Aprofundim en la programació per blocs
+
'''Aprofundiment a la programació per blocs'''
  
 
|-
 
|-
Line 48: Line 54:
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Històries_animades Històries animades]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Històries_animades|Històries animades]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
*Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.  
+
*Preparació d’històries interactives: guió, personatges i recursos gràfics.  
*Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.  
+
*Construcció de la història: esdeveniments i estat.  
*Gestió del temps de la historia; esperes i missatges.  
+
*Gestió del temps de la història: esperes i missatges.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php?title=Vaixell_musical El vaixell musical]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Vaixell_musical|Vaixell musical]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Estructures de dades, llistes i funcions.  
 
*Estructures de dades, llistes i funcions.  
*Dibuix i càlculs matemàtics.  
+
*Dibuix d'objectes i fons propis a Scratch.  
*Notes musicals.  
+
*Efectes visuals.
 +
*Sons i notes musicals.  
  
 
|-
 
|-
Line 65: Line 72:
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Clonació d'un objecte.  
 
*Clonació d'un objecte.  
 +
*Interactivitat usant la webcam.
 +
*Gravació de vídeos.
  
 
|}
 
|}
Line 71: Line 80:
 
|-
 
|-
 
! colspan="5" |  
 
! colspan="5" |  
            Sessió 3
+
Sessió 3
  
Introducció a la robòtica
+
'''Programació orientada a la robòtica'''
  
 
|-
 
|-
Line 79: Line 88:
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap! Introducció a Snap!]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" |  
 +
[[Introducció_a_Snap!|Introducció a Snap!]]
 +
 
 +
[[Introducció_a_Snap!#Funcions_extres|Triangle, quadrat, pentàgon...]]
 +
 
 +
[[Introducció_a_Snap!#Activitat:_Faig_girar_una_nòria|Nòria]]
 +
 
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
*Introducció a la interfície d'Snap!.
+
*Introducció a la interfície Snap!  
 
*Funcions extres respecte Scratch:  
 
*Funcions extres respecte Scratch:  
 
**Creació de blocs propis  
 
**Creació de blocs propis  
Line 88: Line 103:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Seguidor_de_línies_virtual  Robot seguidor de línies vinculat a Snap''! ''(i Scratch)]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" |  
 +
[[Seguidor_de_línies_virtual_amb_Scratch|Robot seguidor de línies Scratch]]
 +
 
 +
[[Seguidor_de_línies_virtual|Robot seguidor de línies Snap!]]
 +
 
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.  
 
*Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.  
Line 97: Line 116:
 
|-
 
|-
 
! colspan="5" |  
 
! colspan="5" |  
            Sessió 4
+
Sessió 4
  
Robòtica amb el Kit Arduino
+
'''Robòtica educativa: del món virtual al món físic'''
  
 
|-
 
|-
Line 105: Line 124:
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_Snap4Arduino Introducció a Snap4Arduino]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Introducció_a_Snap4Arduino|Introducció a Snap4Arduino]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.  
 
*Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.  
Line 112: Line 131:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Arduino-Pulsador_amb_LED Polsador amb LED]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Arduino-Polsador_amb_LED|Llum amb interruptor]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Estructura de la placa Arduino.  
 
*Estructura de la placa Arduino.  
Line 118: Line 137:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Semàfor_real_i_virtual Semàfor real i virtual]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Semàfor_real_i_virtual|Semàfor virtual / Semàfor real]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.  
 
*Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | <span style="color:#003399">Robot vampir</span>
+
| style="width: 553px;  text-align: center" |  
 +
[[Introducció_a_MicroBlocks|Introducció a MicroBlocks]]
 +
 
 +
[[Telesketch|Telesketch]]
 +
 
 +
| style="width: 553px;  text-align: justify" |
 +
*Introducció a l'entorn de programació MicroBlocks
 +
*Introducció a la placa electrònica educativa micro:bit
 +
 
 +
|-
 +
| style="width: 553px;  text-align: center" |
 +
[[Pedra-paper-tisora|Pedra, paper, tisora]]
 +
 
 +
[[Desactiva_la_bomba|Desactiva la bomba]]
 +
 
 +
| style="width: 553px;  text-align: justify" |
 +
*Activitats amb la placa electrònica educativa micro:bit
 +
 
 +
|-
 +
| style="width: 553px;  text-align: center" |
 +
[[Introducció_a_ED1_i_robot_Fantàstic|Introducció al robot Fantàstic]]
 +
 
 +
[[Robot_telecinèsic|Robot telecinèsic]]
 +
 
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 +
*Introducció a la placa electrònica educativa ED1
 +
*Introducció al robot Fantàstic
 
*Motors de corrent continu, servomotors i motors.  
 
*Motors de corrent continu, servomotors i motors.  
 
*Sensors de llum.  
 
*Sensors de llum.  
Line 134: Line 178:
 
|-
 
|-
 
! colspan="5" |  
 
! colspan="5" |  
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sessió 5
+
Sessió 5
  
Creació d'Apps i objectes&nbsp;3D
+
'''Aplicacions mòbils i impressió 3D'''
  
 
|-
 
|-
Line 142: Line 186:
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
| style="width: 553px;  text-align: center" | '''Contingut'''
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Introducció_a_App_Inventor Introducció a App Inventor&nbsp;]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Introducció_a_App_Inventor|Introducció a App Inventor&nbsp;]]
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.  
 
*Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.  
Line 153: Line 197:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | [http://wiki.edutec.citilab.eu/index.php/Un_cargol_3D_amb_Beetle_Blocks Un cargol 3D amb Beetle Blocks]
+
| style="width: 553px;  text-align: center" |  
 +
[[Introducció_a_Beetle_Blocks#Introducció_a_la_impressió_3D|Introducció a la impressió 3D]]
 +
 
 +
[[Introducció_a_Beetle_Blocks#Cargol_treu_banya..._en_3D|Cargol treu banya]]
 +
 
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
*Objectes en 3D.  
+
*Impressió 3D en entorns educatius.  
*Espai i forma d'un objecte.  
+
*Entorn de programació per blocs Beetle Blocks. Grup de blocs Formes.
 +
*Dibuix de peces amb volum usant instruccions per blocs. Posició, orientació, escala.  
  
 
|-
 
|-
| style="width: 553px;  text-align: center" | <span style="color:#0066cc">Projecte final</span>
+
| style="width: 553px;  text-align: center" | [[Projecte_final|Projecte final]]
| style="width: 553px;  text-align: justify" | &nbsp;
+
| style="width: 553px;  text-align: justify" |  
 +
*Realització d'un projecte d'intervenció en un entorn real
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Latest revision as of 11:48, 22 July 2019

BitBot.cat-logo.jpg

Benvingudes i benvinguts!

Aquí hi ha un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs BitBot al Citilab, impulsat per la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes.

Està organitzada seguint les cinc sessions formatives presencials que la componen, indicant acivitats a cadascuna d'elles i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles. Podeu consultar també la modalitat semi-pesencial.

Endavant!

 

Recursos - Formació Bitbot.cat

Sessió 1

Introducció a la programació per blocs

Activitat Contingut
Introducció a Scratch
 • Introducció a la programació visual per blocs. Introducció a l’entorn Scratch.
 • Registre a Scratch.
 • Objectes (personatges, vestits) i escenari (fons).
 • Grups de blocs bàsics per començar a programar: Moviment, Aspecte, Control i Esdeveniments.
Laika al laberint espacial
 • Estructures bàsiques de programació: seqüències, condicions simples, iteracions.
 • Creació, modificació i ús de variables.
 • Interacció directa entre objectes.

Sessió 2

Aprofundiment a la programació per blocs

Activitat  Contingut
Històries animades
 • Preparació d’històries interactives: guió, personatges i recursos gràfics.
 • Construcció de la història: esdeveniments i estat.
 • Gestió del temps de la història: esperes i missatges.
Vaixell musical
 • Estructures de dades, llistes i funcions.
 • Dibuix d'objectes i fons propis a Scratch.
 • Efectes visuals.
 • Sons i notes musicals.
Invasió de globus
 • Clonació d'un objecte.
 • Interactivitat usant la webcam.
 • Gravació de vídeos.

Sessió 3

Programació orientada a la robòtica

Activitat Contingut

Introducció a Snap!

Triangle, quadrat, pentàgon...

Nòria

 • Introducció a la interfície Snap!
 • Funcions extres respecte Scratch:
  • Creació de blocs propis
  • Llistes de primer ordre
  • Unió d'objectes

Robot seguidor de línies Scratch

Robot seguidor de línies Snap!

 • Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.

Sessió 4

Robòtica educativa: del món virtual al món físic

Activitat Contingut
Introducció a Snap4Arduino
 • Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.
 • Descarrega i insta·lació del programari.
 • Instal·lació del firmware "Standard Firmata" .
Llum amb interruptor
 • Estructura de la placa Arduino.
 • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.
Semàfor virtual / Semàfor real
 • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.

Introducció a MicroBlocks

Telesketch

 • Introducció a l'entorn de programació MicroBlocks
 • Introducció a la placa electrònica educativa micro:bit

Pedra, paper, tisora

Desactiva la bomba

 • Activitats amb la placa electrònica educativa micro:bit

Introducció al robot Fantàstic

Robot telecinèsic

 • Introducció a la placa electrònica educativa ED1
 • Introducció al robot Fantàstic
 • Motors de corrent continu, servomotors i motors.
 • Sensors de llum.
 • Control de sensors i servos.

Sessió 5

Aplicacions mòbils i impressió 3D

Activitat Contingut
Introducció a App Inventor 
 • Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.
App-rendre idiomes
 • Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes.
 • Ús de variables i procediments (blocs propis)

Introducció a la impressió 3D

Cargol treu banya

 • Impressió 3D en entorns educatius.
 • Entorn de programació per blocs Beetle Blocks. Grup de blocs Formes.
 • Dibuix de peces amb volum usant instruccions per blocs. Posició, orientació, escala.
Projecte final
 • Realització d'un projecte d'intervenció en un entorn real