Recursos formació BitBot

From Edutec Wiki
Revision as of 15:30, 11 December 2018 by Cbarriuso (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Introducció  BitBot.cat-logo.jpg

La següent taula és un repositori d'activitats que es duen a terme a la formació del curs BitBot. L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Està organitzada seguint les sessions formatives presencials, indicant acivitats a cadascuna d'elles i complementant-les breument amb alguns dels seus continguts més rellevants, amb la finalitat de donar una idea d'allò que es treballa a cadascuna d’elles.

Endavant!

 

Recursos - formació Bitbot.cat

Sessió 1

Introducció a la programació

Activitat Contingut
Introducció a Scratch
 • Introducció a la interfície Scratch i a la programació visual per blocs.
 • Registre. Elements bàsics per programar amb Scratch: moviments, aspecte, control i esdeveniments.
Laika al laberint espacial
 • Estructures bàsiques de programació; condicions simples, variables i ús de missatges (interacció directa entre objectes).

Sessió 2

Aprofundiment a la programació per blocs

Activitat  Contingut
Històries animades
 • Preparació d’històries interactives; guió, personatges i  recursos gràfics.
 • Construcció de la historia; esdeveniments, missatges i estat.
 • Gestió del temps de la historia; esperes i missatges.
Vaixell musical
 • Estructures de dades, llistes i funcions.
 • Dibuix i càlculs matemàtics.
 • Notes musicals.
Invasió de globus
 • Clonació d'un objecte.

Sessió 3

Introducció a la robòtica

Activitat Contingut
Introducció a Snap!
 • Introducció a la interfície Snap!
 • Funcions extres respecte Scratch:
  • Creació de blocs propis
  • Llistes de primer ordre
  • Unió d'objectes

Robot seguidor de línies Scratch

Robot seguidor de línies Snap!

 • Sistemes de control d'objectes amb sensors virtuals.

Sessió 4

Robòtica amb el Kit Arduino

Activitat Contingut
Introducció a Snap4Arduino
 • Introducció a la interfície d'Snap4Arduino.
 • Descarrega i insta·lació del programari.
 • Instal·lació del firmware "Standard Firmata" .
Llum amb interruptor
 • Estructura de la placa Arduino.
 • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i una actuador.
Semàfor virtual / Semàfor real
 • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.
Robot vampir
 • Motors de corrent continu, servomotors i motors.
 • Sensors de llum.
 • Control de sensors i servos.

Sessió 5

Creació d'Apps i objectes per a imprimir en 3D

Activitat Contingut
Introducció a App Inventor 
 • Introducció a la interfície d'App Inventor i funcions bàsiques.
App-rendre idiomes
 • Desenvolupament d'una aplicació que ens permet aprendre paraules en un altre idioma de diferents formes.
 • Ús de variables i procediments (blocs propis)
Dibuxa un cargol per imprimir en 3D
 • Introducció a Beetle Blocks
 • Objectes en 3D.
 • Espai i forma d'un objecte.
Projecte final