Recursos formació Dibatec

From Edutec Wiki
Revision as of 11:15, 3 January 2019 by Cbarriuso (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Larúbrica de recursos per a la formació Dibatec és un repositori que conté desenvolupades les activitats principals que es duen a terme a la formació Dibatec - Programació per a la millora educativa.

L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan separades segons l'entorn de programació que s'utilitza, és a dir, segons Scratch o Scratch for Arduino (S4A).

Rúbrica de recursos: Curs de formació Dibatec - Formació per a la millora educativa

Esquema de recursos i continguts del curs
Scratch Contingut Scratch for Arduino Contingut
Introducció a Scratch
 • Introducció a la programació visual per blocs.
 • Introducció i registre a la interfície Scratch.
 • Iniciació a la programació amb Scratch:
  • moviments,
  • aspecte,
  • control i
  • esdeveniments.
Introducció a S4A
 • Introducció a la interfície Scratch for Arduino.
 • Descàrrega i insta·lació del programari.
Joc del Pong
 • Estructures bàsiques de programació:
  • condicions simples,
  • variables i
  • ús de missatges (interacció directa entre objectes).
Pulsador amb LED
 • Estructura de la placa Arduino
 • Iniciació en l'ús de la placa mitjançant un sensor i un actuador.
Història interactiva
 • Preparació d’històries interactives: guió, personatges i  recursos gràfics.
 • Construcció de la historia: esdeveniments, missatges i estat.
 • Gestió del temps de la història: esperes i missatges.
Semàfor real i virtual
 • Sensors i actuadors del món físic al virtual i viceversa.

 

 

Calendari

Calendari per programar les visites a les escoles.