Recursos formació Dibatec

From Edutec Wiki
Revision as of 14:55, 27 September 2017 by Vcasado (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Intorducció

La present rúbrica és un repositori que conté desenvolupades les activitats principals que es duen a terme al curs Dibatec. L'objectiu és poder consultar-les lliurement un cop realitzades, de manera que funcioni com a reforç de consulta i resolució de dubtes. Les activitats estan separades segons l'entorn de programació que s'utilitza, és a dir, segons Scratch o Scratch for Arduino (S4A). 


Rúbrica de recursos - Curs de formació Dibatec

 
Introducció a Scratch Introducció a S4A
Joc del Pong Pulsador amb LED
Història Interactiva Semàfor real i virtual