Telesketch

From Edutec Wiki
Revision as of 19:04, 30 May 2019 by Cbarriuso (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Telesketch 01.jpg
El Telesketch va ser un popular joc entre els anys 60 i 80 del segle XX que inicialment havia estat batejat amb el nom de "pantalla màgica". Tenia una forma que podia recordar a la d'un televisor de l'època i s'hi podien fer dibuixos fent-hi una lleugera pressió amb el dit, com dibuixant amb ell. En sacsejar la joguina, el dibuix s'esborrava.

Amb l'entorn MicroBlocks és possible programar a la placa MicroBit per a que en tocar algun botó aparegui un dibuix i, en sacsejar-la, s'esborri. Anem a provar!

 

 

 

 

 

 

Acceleròmetre

L'acceleròmetre és un component electrònic que detecta i mesura el moviment d'un objecte, en aquest cas de la placa a la que es troba. Recorda que la variació de moviment (és a dir, l'acceleració) pot ser o bé en celeritat (passar d'anar més ràpid a anar més a poc a poc, o al contrari) o bé un gir o canvi d'orientació (és l'acceleració angular). Un acceleròmetre és, per tant, un tipus de sensor.

Telesketch 02.png

En general, els acceleròmetres poden detectar canvis de moviment en una, dues o tres direccions, com per exemple amunt-avall, dreta-esquerra i davant-darrera.

Tant la MicroBit com la ED1 permeten mesurar les diferents inclinacions respecte als tres eixos x,y iz. Qualsevol altre gir queda descompost (repartit) en els eixos corresponents, com a suma d'ells.

Telesketch 03.png

A MicroBlocks, els blocs corresponents a l'acceleròmetre es troben a la categoria Input:

Telesketch 04.png

 

Programa

El programa consistirà a dir a la placa que quan apreti el botó A em surti un dibuix (que jo faré), quan apreti el B em surti un altre i quan es mogui girant (canvïi la inclinació) en, posem l'eixx, s'esborri el dibuix.

Em cal que, des de que premi el botó, el dibuix quedi tota l'estona a la pantalla, i que per tant no desaparegui en quant deixo anar el botó. Per a que passi això faig el programa:

Telesketch 05.png
Per afegir la característica del Telesketch, que esborra en inclinar-lo, puc fer simplement això:
Telesketch 06.png
Això esborra en girar la placa una graus a la dreta. Si vull que sigui cap a la dreta o cap a l'esquerra, puc fer-ho així:
Telesketch 07.png

Fixa't que quan està completament horitzontal el grau d'inclinació és nul. Si inclino la placa cap a la dreta, l'angle es compta amb nombres positius però si és cap a l'esquerra s'indica amb nombres negatius.

En aquests casos, el grau d'inclinació s'escull a gust i provant. Pot ser que es vulgui una inclinació més petita o una més gran. El perill de posar un número molt petit és que potser s'esborra el dibuix simplement sostenint la placa a la mà, per la petita inclinació que li pugui donar sense adonar-me.

El programa final queda així:

Telesketch 08.png

Aquesta pràctica també es pot fer amb la placa ED1, t'atreveixes?

Per cert, saps desactivar bombes...?

Ens ho juguem a pedra-paper-tisora?