Difference between revisions of "Vaixell musical"

From Edutec Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 97: Line 97:
 
Ara només queda reproduir la llista de notes, per donar-li sentit al nom de l'exercici per exemple  quan es clica el vaixell.
 
Ara només queda reproduir la llista de notes, per donar-li sentit al nom de l'exercici per exemple  quan es clica el vaixell.
  
Per recórrer la llista s'h de fer servir un bloc "repeteix ..." , que es pot trobar a la categoria'''"'''Control'''". Per controlar el nombre de vegades que es fa la repetició, és necessari un bloc que ens indiqui quants element hi ha a la llista. Es tracta del bloc "llargada de ..." i es pot trobar a "'''Variables'''". La construcció bàsica és la següent:'''
+
Per recórrer la llista s'h de fer servir un bloc "repeteix ..." , que es pot trobar a la categoria "'''Control"'''. Per controlar el nombre de vegades que es fa la repetició, és necessari un bloc que ens indiqui quants element hi ha a la llista. Es tracta del bloc "llargada de ..." i es pot trobar a "'''Variables'''". La construcció bàsica és la següent:
  
 
[[File:Vaixell11.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Vaixell11.png|RTENOTITLE]]

Revision as of 17:10, 10 December 2018

Introducció

Aquest exercici proposa una sèrie d'elements interactius per tocar i guardar notes musicals, utilitzant diferents instruments. Les melodies es guarden i es reprodueixen mitjançant l'ús de llistes i missatges de Scratch. Per fer-ho més interactiu, cada objecte pot establir un instrument musical diferent.

Pintar l'escenari i els objectes

Per practicar en la creació d'escenaris i objectes es pot començar a treballar amb el projecte des de zero. Si el temps per desenvolupar la pràctica està limitat també es pot preparar una plantilla predissenyada. Hi ha una plantilla disponible, per Scratch 2.0, en aquesta adreça.

Es tracta d'una escena on hi ha un vaixell sobre el mar i un sol amb els seus raigs. Cada raig de sol és un objecte diferent i quan s'hi clica toca i guarda una nota musical. Per tocar les notes (do, re, mi, fa, sol, la, si) són necessaris set raigs de sol, un per nota. Es poden afegir més objectes com ara un ocell.

RTENOTITLE

Una proposta de funcionament és la següent:

  • Quan es fa clic a un raig del sol, aquest reproduirà una nota i la guardarà en una llista per a la seva posterior reproducció.
  • Quan es cliqui al centre del sol, s'esborren totes les notes de la llista.
  • Quan es cliqui el vaixell es reprodueix la melodia guardada.
  • El mar, el sol i l'ocell fan canviar l'instrument musical.

Tocar les notes

Es comença realitzant la programació per un raig de sol i una vegada estigui acabada, el codi es copia als altres raigs, arrossegant-ho sobre les icones de l'objecte.

A Scratch 2.0, els blocs per tocar notes musicals es poden trobar a la categoria "Sons", en color violeta. A Scratch 3.0 cal afegir l'extensió "Música". Per cada raig s'ha d'establir l'instrument a tocar i la nota. Clicant al bloc sobre el valor de la nota apareix un teclat que ens ajuda a identificar les notes.

RTENOTITLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes musicals estan indicades segons el sistema anglosaxó. Pot ser útil tenir a mà una equivalència de la notació anglosaxona a la llatina:

Vaixell Equivalències notes musicals.png

A banda de tocar la nota, es pot realitzar algun efecte visual per quan l'objecte sigui cllicat. En el següent codi fa servir blocs de la categoria "Aspecte" canviant la brillantor del raig i després de tocar la nota tornar a l'estat original amb el bloc "treu els efectes gràfics".

RTENOTITLE

Es poden provar diferents valors en l'efecte color per veure quin és que millor queda. Ja que cada raig de sol tocarà una nota diferent, també podem fer que l'efecte de color aplicat a cada un d'ells també sigui diferent.

Guardar les notes en una llista

Per guardar les notes es fan servir les llistes d'Scratch. Es tracta d'un tipus especial de variable que permet tenir una sèrie de valors sota el mateix nom. Es pot accedir als elements d'aquesta llista mitjançant un índex que indica la seva posició a aquesta.

A l'apartat "Variables" es pot trobar un botó per crear una llista nova. Un bon nom per la llista pot ser "notes".

RTENOTITLE

 

RTENOTITLE

Per afegir una nota es fa servir el bloc "afegeix cosa a notes" que es pot trobar a "Variables":

RTENOTITLE

Les notes es poden guardar com el seu valor numèric (57 per al "do" o A segons quina notació s'utilitzi). Per reproduir la melodia només caldria accedir a cada nota seqüencialment (ho veurem més endavant) i tocar aquest número. En aquest exemple es guardaran els noms de la nota. D'aquesta forma es pot jugar amb els noms de les notes per enviar missatges i també perquè el nostre codi sigui més fàcil de llegir i entendre. Amb una petita variació al codi per tocar les notes ja ho tenim preparat:

RTENOTITLE

 

Així, només caldrà enviar el missatge "do" per fer que soni la nota i més que s'il·lumini l'objecte que la reprodueix. Ara ja podem fer servir el bloc per afegir la nota a la llista:


RTENOTITLE

Ara si es clica sobre el raig de sol s'afegiran les notes a la llista. Per comprovar-ho es pot marcar la casella al costat de la variable, per veure com es van afegint notes a la llista.

RTENOTITLE

Un cop comprovat el correcte funcionament, es poden programar els altres raigs de sol de la mateixa manera, canviant tant el missatge a enviar com la nota a guardar i la nota a reproduir.

Reproduir les notes musicals

Si tot ha sortit bé, la llista serà semblant a la a la següent:

RTENOTITLE

Ara només queda reproduir la llista de notes, per donar-li sentit al nom de l'exercici per exemple  quan es clica el vaixell.

Per recórrer la llista s'h de fer servir un bloc "repeteix ..." , que es pot trobar a la categoria "Control". Per controlar el nombre de vegades que es fa la repetició, és necessari un bloc que ens indiqui quants element hi ha a la llista. Es tracta del bloc "llargada de ..." i es pot trobar a "Variables". La construcció bàsica és la següent:

RTENOTITLE

Per accedir a cada element de la llista es fa servir el bloc "element ... de ..." de la categoria "Control". Amb aquest bloc es pot consultar quin és el valor de qualsevol element, que en aquest cas serà el nom de la nota musical. Per exemple a la llista anterior si preguntem per el segon element es retorna "mi".

RTENOTITLE

Per poder accedir a cada element cal una variable que vagi cambiant en el seu valor a mida que es fa cada repetició, per exemple es pot dir "posició". Per obtenir el primer element de la llista, "posició" ha de tenir el valor 1. Cada vegada que fem el que hi ha a la repetició, el valor de "posició" ha d'avançar una posició, fins esgotar tots els elements de la llista. El següent codi fa sonar totes notes de la llista, és a dir, la melodia que havíem composat i guardat:

RTENOTITLE

Com els noms dels missatges corresponen als mateixos noms de les notes guardades a la llista, l'únic que s'ha de fer és recórrer la llista i enviar el missatge que hi ha a cada element de la mateixa:

RTENOTITLE